Nyttige dokumenter

  1. Skema 1 (Vagtfunktion) som docx
  2. Skema 2 (Laboratoriefunktion) som docx
  3. Skema 3 (Telefonisk rådgivning) som docx
  4. Skema 4 (Case-baseret diskussion) som docx
  5. Skema 5 (Klinisk konference) som docx
  6. Skema 6 (Infektionshygiejne) som docx
  7. Skema 7 (Opsætning af analyse) som docx
  8. Skema 8 (Undervisning) som docx
  9. Skema 9 (Fremlæggelse af videnskabelige resultater) som docx

Velkomstmail til nyansatte hoveduddannelseslæger

Vejledning om de specialespecifikke kurser i den lægelige videreuddannelse VEJ nr 9320

Vejledning om kompetencevurdering i den lægelige videreuddannelse VEJ nr 10024

Målbeskrivelse for uddannelse i klinisk mikrobiologi 2017.

Målbeskrivelse for uddannelse i klinisk mikrobiologi 2014.

Logbog for hoveduddannelsen i klinisk mikrobiologi samt bilag 1 og 2. (Anvendes af læger med uddannelsesstart før juli 2014. Ved start efter juli 2014 anvendes logbogen indeholdt i den nye målbeskrivelse.)

Sundhedsstyrelsens side om uddannelse af speciallæger.

Ansættelsesprocedure til hoveduddannelsesforløb

Faglig profil

Fagligt vurderingsskema for introduktionsforløb (skal vedlægges i forbindelse med ansøgning om hoveduddannelse, når introduktionsstilling endnu ikke er afsluttet)

Ansøgning til speciallægeanerkendelse

Attestation for tidsmæssigt gennemført uddannelseselement

Kommissorium for DSKMs landsdækkende årlige møde om uddannelsen i klinisk mikrobiologi.

Specialeplan for Klinisk mikrobiologi – Sundhedsstyrelsen