Yngre Kliniske Mikrobiologer

Kommissorium for DSKM arbejdsgruppen “Yngre Kliniske Mikrobiologer” (YKM)

Arbejdsgruppens hovedformål er at varetage de yngre DSKM medlemmers interesser. Det drejer sig blandt andet om læger i introduktionsstilling og hoveduddannelse samt Ph.d. studerende med interesse for klinisk mikrobiologi. Arbejdsgruppen er åben for alle medlemmer af DSKM. Arbejdsgruppens primære opgaver er at:

1. være kontaktorganisation for kliniske mikrobiologer under uddannelse

2. arrangere kurser og foredrag for yngre kliniske mikrobiologer

3. give mulighed for netværksdannelse mellem yngre kliniske mikrobiologer

4. repræsentere de danske yngre mikrobiologer i internationale sammenhænge, som fx. Trainee Association of ESCMID“ (TAE).

Bestyrelsen (formand og sekretær) vælges af arbejdsgruppens medlemmer, dog skal begge være medlemmer af DSKM. Møderne er åbne for alle medlemmer af DSKM og vil blive annonceret på DSKMs hjemmeside, hvor dagsorden og referat fra møderne ligeledes vil være tilgængelige. Udgifter til arbejdsgruppens aktiviteter dækkes indtil videre af midler fra den tidligere forening “Yngre Mikrobiologer” (YM), som blev nedlagt i 2010. Deltagernes transportudgifter i forbindelse med arbejdsgruppens aktiviteter forventes dog at dækkes andetsteds fra.

Formand, sekretær og øvrige medlemmer af arbejdsgruppen fremgår af DSKMs hjemmeside. Møderne er åbne for alle interesserede og vil blive annonceret på DSKMs hjemmeside, hvor dagsorden og referat fra møderne ligeledes vil være tilgængelige.

Formand: Jeanette Drost Thomsen

Sekretær: Charlotte Nielsen Agergaard

Møder.