Urinvejsinfektioner

Arbejdsgruppen for urinvejsinfektioner (UVI) under Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi (DSKM) arbejder for at samle og diskutere viden, problemer og erfaringer omkring forebyggelse, diagnostik, kvalitetssikring og behandling af UVI’er.

Målene er

  • At styrke faglig udvikling og vidensdeling
  • At drøfte anbefalinger til diagnostik af UVI i Danmark
  • At inspirere ved diskussion af egne og andres resultater
  • At skabe et forum for samarbejde om konkrete forskningsprojekter på tværs af regioner
  • At afholde videnskabelige møder

Udbyttet vil være videnskabelige møder, nationale og internationale videnskabelige artikler og evt. danske retningslinjer vedrørende diagnostik af UVI.

Deltagere

Arbejdsgruppen er åben for alle med interesse for UVI.

Ved behov kan underudvalg nedsættes ad hoc.

Styregruppe

Styregruppen vælges af arbejdsgruppens medlemmer, dog skal formanden være medlem af DSKM. Formanden vælges for 2 år ad gangen.

Mødefrekvens

Der afholdes minimum 1 årligt møde.

Dagsorden og referat fra hvert videnskabeligt møde vil være tilgængelig via DSKMs hjemmeside. Mødeindkaldelse udsendes af DSKMs sekretær til medlemmer af DSKM.

Endelige anbefalinger og retningslinjer, som udarbejdes i arbejdsgruppen for urinvejsinfektioner-regi, skal godkendes af DSKMs bestyrelse.

Midler

Udgifter til rejser og afholdelse af møder dækkes af de deltagendes institutioner/afdelinger.

Kommissorium for UVI arbejdsgruppe

Møder