YKM – Kommissorium

Arbejdsgruppens hovedformål er at varetage de yngre DSKM medlemmers interesser. Det drejer sig blandt andet om læger i introduktionsstilling og hoveduddannelse samt ph.d. studerende med interesse for klinisk mikrobiologi. Arbejdsgruppen er åben for alle medlemmer af DSKM. Arbejdsgruppens primære opgaver er at:

1. være kontaktorganisation for kliniske mikrobiologer under uddannelse

2. arrangere kurser og foredrag for yngre kliniske mikrobiologer

3. give mulighed for netværksdannelse mellem yngre kliniske mikrobiologer

4. repræsentere de danske yngre mikrobiologer i internationale sammenhænge, som fx. Trainee Association of ESCMID (TAE).

Bestyrelsen (formand, næstformand, sekretær og et bestyrelsesmedlem) vælges af arbejdsgruppens medlemmer, dog skal alle være medlemmer af DSKM. Udgifter til arbejdsgruppens aktiviteter dækkes indtil videre af midler fra den tidligere forening “Yngre Mikrobiologer” (YM), som blev nedlagt i 2010. Deltagernes transportudgifter i forbindelse med arbejdsgruppens aktiviteter forventes dog at dækkes andetsteds fra.

Formand, sekretær og øvrige medlemmer af arbejdsgruppen fremgår af DSKMs hjemmeside. Møderne er åbne for alle interesserede og vil blive annonceret på DSKMs hjemmeside, hvor dagsorden og referat fra møderne ligeledes vil være tilgængelige.

Fælles mail for bestyrelsen: ykm@dskm.dk

Formand: Kasper Kjersgaard Mortensen

Sekretær: Ida Marie Thiele

Menigt bestyrelsesmedlem: Kristian Bagge

Menigt bestyrelsesmedlem: Maria Brun Nielsen