YKM – Kommissorium

Kommissorium for Yngre Kliniske Mikrobiologer (YKM)

Yngre Kliniske Mikrobiologer er en arbejdsgruppe under Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi.

Formål
Arbejdsgruppens hovedformål er at varetage de yngre DSKM medlemmers interesser. Det drejer sig om læger ansat i introduktionsstilling, hoveduddannelse og speciallægestilling på mikrobiologiske afdelinger samt ph.d. studerende med interesse for klinisk mikrobiologi. Arbejdsgruppen er åben for alle medlemmer af DSKM.

YKM’s opgaver
Arbejdsgruppens primære opgaver er at:

  1. være kontaktorganisation for kliniske mikrobiologer under uddannelse
  2. arrangere kurser og foredrag for yngre kliniske mikrobiologer
  3. give mulighed for netværksdannelse mellem yngre kliniske mikrobiologer
  4. repræsentere de danske yngre mikrobiologer i internationale sammenhænge, som fx. Trainee Association of ESCMID (TAE).

Deltagere
Styregruppen (forperson, sekretær og 1-2 menige medlemmer) vælges af de yngre DSKM-medlemmer (jv.f. ovenstående definition). Møderne er åbne for alle medlemmer af YKM og vil blive annonceret på DSKMs hjemmeside, hvor referaterne fra møderne ligeledes vil være tilgængelige.

Forperson: Kasper Kjersgaard Mortensen
Sekretær: Ida Marie Thiele
Menige medlemmer: Kristian Bagge og Maria Brun Nielsen

Mødekadence

Ca. hver 3. måned. Møder.

Midler

Udgifter til arbejdsgruppens aktiviteter dækkes indtil videre af midler fra den tidligere forening “Yngre Mikrobiologer” (YM), som blev nedlagt i 2010. Deltagernes transportudgifter i forbindelse med arbejdsgruppens aktiviteter forventes dog at dækkes andetsteds fra.

Forperson: Kasper Kjersgaard Mortensen (ykm@dskm.dk)