Bestyrelse

Formand
Thomas Vognbjerg Sydenham
Afdelingslæge, ph.d.
Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus
5000 Odense C
Tlf: 6541 4798
thomas.sydenham@rsyd.dk
Næstformand
Ulrich Stab Jensen
Cheflæge, ph.d.
Sjællands Universitetshospital
4200 Slagelse
Tlf: 5855 9401
ulsj@regionsjaelland.dk
Kasserer
Thomas Leineweber Kristensen
Hoveduddannelseslæge
Statens Serum Institut
2300 København
Tlf: 3268 3268
kasserer@dskm.dk
Sekretær
Katrine Hartung Hansen
Afdelingslæge, ph.d., klinisk lektor
Amager og Hvidovre Hospital
2650 Hvidovre
Tlf. 3862 2429
dskm@dskm.dk
Bestyrelsesmedlem
Nina Ank
Chef for Infektionshygiejnen, ph.d.
Aalborg Universitetshospital
9000 Aalborg
Tlf. 9766 5009
n.ank@rn.dk