Bestyrelse

 

Thomas Vognbjerg Sydenham Formand
Thomas Vognbjerg Sydenham
Afdelingslæge, ph.d.
Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus
5000 Odense C
Tlf: 6541 4798
thomas.sydenham@rsyd.dk
Næstformand
Ulrich Stab Jensen
Ledende overlæge, ph.d.
Sjællands Universitetshospital
4200 Slagelse
Tlf: 5855 9401
ulsj@regionsjaelland.dk
Thomas Greve Sekretær
Thomas Greve
Overlæge, ph.d.
Aarhus Universitetshospital
8200 Aarhus
Tlf: 7845 5622
dskm@dskm.dk
Kasserer
Thomas Leineweber Kristensen
Hoveduddannelseslæge
Herlev og Gentofte Hospital
2730, Herlev
Tlf: 3868 3850
kasserer@dskm.dk
Bestyrelsesmedlem
Katrine Hartung Hansen
Afdelingslæge, ph.d., klinisk lektor
Amager og Hvidovre Hospital
2650 Hvidovre
Tlf. 3862 2429
katrine.hartung.hansen@regionh.dk