Bestyrelse

 

Michael Pedersen Formand
Michael Pedersen
Afdelingslæge, HD, ph.d.
Amager og Hvidovre Hospital
2650 Hvidovre
Tlf. 38622428 / 23715154
michael.pedersen.06@regionh.dk
Thomas Greve Næstformand
Thomas Greve
Afdelingslæge, ph.d.
Aarhus Universitetshospital
8200 Aarhus
Tlf: 78455622
thomgrev@rm.dk
Didi Bang Sekretær
Didi Bang
Afdelingslæge, ph.d.
Statens Serum Institut
2300 København S
Tlf: 32689186
dskm@dskm.dk
Thomas Vognbjerg Sydenham Kasserer
Thomas Vognbjerg Sydenham
Ledende overlæge
Sygehus Lillebælt
Beriderbakken 4, 7100 Vejle
Tlf: 7940 6526
Mette Winther Bestyrelsesmedlem
Mette Winther
Reservelæge, ph.d.
Aalborg Universitetshospital
9000 Aalborg
Tlf. 97 66 53 82
mw@rn.dk