Bestyrelse

Michael Pedersen Formand
Michael Pedersen
Afdelingslæge HD phd.
Amager og Hvidovre Hospital
2650 Hvidovre
Tlf. 38622428 / 23715154
michael.pedersen.06@regionh.dk
Thomas Greve Næstformand
Thomas Greve
Afdelingslæge, ph.d.
Aarhus Universitetshospital
8200 Aarhus
Tlf: 78455622
thomgrev@rm.dk
Didi Bang Sekretær
Didi Bang
Afdelingslæge, ph.d.
Statens Serum Institut
2300 København S
Tlf: 32689186
dskm@dskm.dk
Thomas Vognbjerg Sydenham Kasserer
Thomas Vognbjerg Sydenham
Speciallæge, PhD- studerende
Odense Universitetshospital     
5000 Odense
Tlf: 65414797
thomas.sydenham@rsyd.dk
Sanne Grønvall Kjær Hansen Bestyrelsesmedlem
Sanne Grønvall Kjær Hansen
Afdelingslæge
Odense Universitetshospital
5000 Odense
Tlf: 65411348
sanne.groenvall.kjaer.hansen@rsyd.dk