Bestyrelse

 

Michael Pedersen Formand
Michael Pedersen
Overlæge, HD(F), ph.d.
Amager og Hvidovre Hospital
2650 Hvidovre
Tlf.: 2862 2428
michael.pedersen.06@regionh.dk
Thomas Greve Næstformand
Thomas Greve
Afdelingslæge, ph.d.
Aarhus Universitetshospital
8200 Aarhus
Tlf: 7845 5622
thomgrev@rm.dk
Didi Bang Sekretær
Didi Bang
Afdelingslæge, ph.d.
Hvidovre Hospital
2650 Hvidovre
Tlf: 3862 0546
dskm@dskm.dk
Thomas Vognbjerg Sydenham Kasserer
Thomas Vognbjerg Sydenham
Ledende overlæge
Sygehus Lillebælt
Beriderbakken 4, 7100 Vejle
Tlf: 7940 6526
Mette Winther Bestyrelsesmedlem
Mette Winther
Reservelæge, ph.d.
Aarhus Universitetshospital
8200 Aarhus
Tlf. 7845 5650
mettejoh@rm.dk