Bakteriæmi – BAKT

Bakteriæmi arbejdsgruppe (BAKT) er en arbejdsgruppe under Dansk Selskab for Klinisk Mikroskopi (DSKM).

Formål: At samle viden, problemer og erfaringer omkring forebyggelse, diagnostik, kvalitetssikring og behandling af bakteriæmier.

Målene er

  • at sikre faglig udvikling og vidensdeling
  • at styrke Public Health overvågning
  • at gruppens medlemmer finder sammen om konkrete forskningsprojekter på tværs af regioner
  • at skabe synergi ved at dele data, viden, erfaring og metoder
  • at inspirere ved diskussion af egne og andres resultater
  • at afholde videnskabelige møder

Endelige nationale anbefalinger og retningslinjer eller guidelines sendes i høring i DSKM gennem sekretæren. Underudvalg kan nedsættes ad hoc.

Deltagere: Alle med interesse for bakteriæmi kan deltage og gerne med mindst et medlem (gerne flere) fra hver klinisk mikrobiologisk afdeling i de fem regioner, samt mindst et medlem fra Statens serum institut. Arbejdsgruppens bestyrelse vælges af arbejdsgruppens medlemmer, dog skal formanden være medlem af DSKM.

Mødefrekvens: Det tilstræbes at gruppen mødes mindst 1 gang årligt. Dagsorden og referat fra hvert videnskabeligt møde vil være tilgængelig via DSKMs hjemmeside og mødeindkaldelse udsendes af DSKMs sekretær til medlemmer af DSKM.

Midler: Udgifter til rejser og afholdelse af møder dækkes af de deltagende institutioner/afdelinger.

Se mere i Kommissorium, (printvenlig udgave)

Formand: Kirstine Kobberøe Søgaard

Møder