Bakteriæmi – BAKT

Bakteriæmi arbejdsgruppe (BAKT) er en arbejdsgruppe under Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi (DSKM).

Formål
At samle viden, problemer og erfaringer omkring forebyggelse, diagnostik, kvalitetssikring og behandling af bakteriæmier.

Målene er:

  • at sikre faglig udvikling og vidensdeling
  • at styrke Public Health overvågning
  • at gruppens medlemmer finder sammen om konkrete forskningsprojekter på tværs af regioner
  • at skabe synergi ved at dele data, viden, erfaring og metoder
  • at inspirere ved diskussion af egne og andres resultater
  • at afholde videnskabelige møder

Endelige nationale anbefalinger og retningslinjer eller guidelines sendes i høring i DSKM gennem sekretæren. Underudvalg kan nedsættes ad hoc.
Kommissorium

Deltagere
Alle med interesse for bakteriæmi kan deltage og gerne med mindst et medlem (gerne flere) fra hver klinisk mikrobiologisk afdeling i de fem regioner, samt mindst et medlem fra Statens serum institut. Arbejdsgruppens bestyrelse vælges af arbejdsgruppens medlemmer, dog skal formanden være medlem af DSKM.

Mødefrekvens
Det tilstræbes at gruppen mødes mindst 1 gang årligt. Dagsorden og referat fra hvert videnskabeligt møde vil være tilgængelig via DSKMs hjemmeside og mødeindkaldelse udsendes af DSKMs sekretær til medlemmer af DSKM.
Møder

Midler
Udgifter til rejser og afholdelse af møder dækkes af de deltagende institutioner/afdelinger.

Formand
Kirstine Kobberøe Søgaard