Præsentationer – arkiv

16S PCR til diagnostik af infektioner problemer og muligheder – Marianne Voldstedlund 18. apr. 2007

Anmeldelse af MRSA – Robert Skov 5. dec. 2006

Betydning af miljøprøver til epidemiologisk udredning af MRSA udbrud på en afdeling – Lisbeth Kyndi Bergen 5. dec. 2006

C. diff i Region Hovedstaden – Bente Olesen 7. maj 2013

C. diff status, den østlige del af Region Midt – Lars Lemming 7. maj 2013

C. diff. aktiviteter internationalt og nationalt – Katharina E. P. Olsen 7. maj 2013

C. difficile situationen på Fyn – Hanne Marie Holt 7. maj 2013

Campylobacter concisus – Hans Linde Nielsen 7. maj 2013

Carbapenem resistance in Enterobacteriaceae 26. maj 2009

Combating ESBLs and carbapenemases – 16. mar. 2012

Det sundhedspolitiske spændingsfelt – Niels Würgler Hansen 23. nov. 2010

Detection of carbapenemase-producing bacteria in Denmark – Anette M. Hammerum 16. mar. 2012

Detection of resistance genes and typing of bacteria based on whole genome sequencing (WGS) – Henrik Hasman 16. mar. 2012

DSKM og besparelser i regionerne – Svend Ellermann-Eriksen 2011

E. coli som profylakse – Per Klemm 12. sep. 2007

Emerging Carbapenem resistance in Acinetobacter baumanni 26. maj 2009

Epidemiologi og patologisk signifikans af Enteroaggregativ E. coli – Betina Hebbelstrup Jensen 7. maj 2013

Erfaring med ChromID C. difficile plader – Hanne Marie Holt 7. maj 2013

Erfaringer fra håndtering af et stort MRSA udbrud i Vejle Amt – Sidsel Böcher og Catrin Reese 5. dec. 2006

External quality assessment scheme resultater, VTEC og DEC – Flemming Scheutz 7. maj 2013

Fokus på hygiejnen – et paradigmeskift – Hans Jørn Kolmos 28. aug. 2009

Future of Molecular diagnostics in Clinical Microbiology – Gorm Lisby 18. apr. 2007

Hvordan benytter vi vores antibiotika, PKPD – Niels Frimodt-Møller 28. aug. 2009

Højvirulente Klebsiella angriber raske – Karen Krogfeldt 12. sep. 2007

Håndtering af MRSA på plejehjem og i dagcentre – Dorte Buhl 5. dec. 2006

Infection control, Need for robust guidelines – Hans Jørn Kolmos 16. mar. 2012

Infektionsmonitorering ved hjælp af molekylærbiologi hos hæmatologiske patienter – Nicolaj Kirkby 18. apr. 2007

Kvalitetskontrol i molekylærbiologisk rutinediagnostik – Mette Høgh 18. apr. 2007

Laboratoriebaseret overvågning af Salmonella – Mia Torpdahl 7. maj 2013

Listeriose – Farlig men sjælden sygdom – Lone Gram 12. sep. 2007

Molecular taxonomy the bacterial species concept and polyphasic taxonomy revisited Peter Vandamme12. sep. 2007

MRSA – Embedslægens rolle – Anne Marie Plesner 5. dec. 2006

MRSA i almen praksis – Flemming Skovsgaard 5. dec. 2006

MRSA i primærsektoren, Tværfagligt samarbejde med succes – Rie Mikkelsen 5. dec. 2006

MRSA t019, Philippinerklonen – Mette Damkjær Bartels 5. dec. 2006

MRSA udbrud i Vejle Amt – Catrin Reese 5. dec. 2006

Nature strikes back – Johan Tham 16. mar. 2012

Occurence of ESBL-producing E. coli in Danish production animals and raw meat – Yvonne Agersø 16. mar. 2012

PCR-baserede typningsmetoder anvendt i tarmbakteriologien, MVLA, zoonoser – Steen Ethelberg 18. apr. 2007

Påvisning og håndtering af fødevarebårne udbrud – Eva Møller Nielsen 7. maj 2013

Som man råber i skoven – om kunsten at finde det hele – Mette Søgaard 23. nov. 2010

SSTs nye vejledning om MRSA – Tove Rønne 5. dec. 2006

Status for C. diff i reg. Sjælland – Jørgen Engberg 7. maj 2013

Status på C. diff i Region Nord – Mette Mølvadgaard 7. maj 2013

Successful infection control at a Danish hospital department – Ulla Kehlet 16. mar. 2012

Svigt af 5-dags eradikationsbehandling af MRSA bærertilstanden – Henrik Westh 5. dec, 2006

Tandem repeat sequence typing (TRST) af C. diff. – Mia Torpdahl 7. maj 2013

Taxonomi, Fra fænotypi til molekylær biologi – Mogens Kilian 28. aug. 2009

The complex and diverse epidemiologies of ESBLs and carbapenemases – Neil Woodford 16. mar. 2012

Typning af MRSA – Henrik Westh 5. dec. 2006

Validering og brug af Fecal Swab i rutinen med WASP – Alice Friis-Møller 7. maj 2013

Virusinfektioner hos gravide og neonatale, aspekter ved infektionsdiagnostik – Inge Panum 23. nov. 2010

Virusinfektioner hos hæmatologiske patienter – Bendt Nielsen 23. nov. 2010

Virussygdomme anno 2009, En verden til forskel fra 1994 – Jens D. Lundgren 28. aug. 2009

Virusvacciner og immunsystemet – Claus Koch 23. nov. 2010

Zoonotic perspective of ESBLs in animals – Dik Mevius 16. mar. 2012