Høringssvar

Høringssvar og tilhørende korrespondance

2021-10-11 Vedr. Fosfomycin, til lægemiddelstyrelsen.

Høringssvar vedr COVID-19 anmeldelse.

Høringssvar 11. november 2020 og Supplerende høringssvar 13. november 2020 om Udkast til forslag til ny epidemilov. Høringssvar til fornyet offentlig høring.

Høringssvar 19. august 2019 om input til fremtiden for Nationale Kliniske Retningslinjer (NKIR).

Høringssvar 14. december 2018 vedr. Forslag til lov om ændring af lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og sundhedsloven.

Høringssvar vedr. Oplæg til regionale datastøttecentre.

Svar til lægemiddelstyrelsen den 10. august 2017 på 2 spørgsmål angående: Risiko for udvikling af resistens ved behandling af urinvejsinfektion med fosfomycin samt              placering af behandlingsalgoritmen for ukomplicerede urinvejsinfektioner med fosfomycin samt opfølgende svar i december 2017 efter henvendelse til Lægemiddelstyrelsen fra en række medlemmer af DSKM.

Svar til Kristian Sloth 16/01-2017 vedr. brug af antibiotika i landbruget, opfølgende Svar på spørgsmål fra Kristian Sloth 01/02-2017

Åbent brev til Fødevareminsteren vedr. brug af antibiotika i landbruget 22/12-2016.

Brev til Henrik Mortensen fra DSKM vedr. brug af antibiotika i landbruget 15/1-2016.

Høringssvar vedr. ændring af uddannelse af speciallæger (bek. nr.1247 af 24.10.07.og bek. nr.1257 af 25.10.07)

Indstilling vedr. håndtering af carbapenemase-producerende bakterier i Danmark af 8. juli 2016

Replik til Sundheds- og Ældreministeriet om ”Organisering af det diagnostiske område” af 7. marts 2016.

Sundhedsstyrelsens Notat vedr. laboratoriespecialerne 10.10.2013

Brev fra Sundhedsstyrelsen vedr. laboratoriespedialerne til DSKM 29.05.2013

Brev til Sundhedsstyrelsen vedr, laboratoriespecialerne fra DSKM 23.10.2012

Dimensioneringsplan 2013-2017,

Bestyrelsens oplæg til dimensioneringen 2013-2017

LVS brev om snitflader.

DSKM’s indlæg om snitflader.

Høringssvar til Center for biosikring- og Beredskab.

Høringssvar om sikring af biologiske stoffer.

Dimensioneringsplan 08-12,

Fordeling af dimensioneringsplan 08-12 og

DSKM’s høringssvar om dimensioneringsplanen 2008-2012

Styrket akutberedskab.

DSKMs høringssvar om “akutberedskabet 2007”,

DSKMs høringssvar juni 2006 til “Infektiøs endocardit – diagnose og behandling”.