Høringssvar

Høringssvar og tilhørende korrespondance

2024:

2023:

DSKM høringsvar til Sundhedsstyrelsens rapport med anbefalinger til ændringer af den lægelige videreuddannelse

Høringssvar_YKM_Sundhedstyrelsens rapport med anbefalinger til ændringer af den lægelige videreuddannelse

Vedr Høring af anbefalinger til ændringer af den lægelige videreuddannelse – høringssvar fra postgraduate kliniske lektorer i Klinisk Mikrobiologi_28082023

Høringssvar ved. revision af bekendtgørelse og vejledning om anmeldelse af smitsomme sygdomme 19062023

2022:

2021:

2021-10-11 Vedr. Fosfomycin, til lægemiddelstyrelsen.

Høringssvar vedr COVID-19 anmeldelse.

2020:

Høringssvar 11. november 2020 og Supplerende høringssvar 13. november 2020 om Udkast til forslag til ny epidemilov. Høringssvar til fornyet offentlig høring.

2019:

Høringssvar 19. august 2019 om input til fremtiden for Nationale Kliniske Retningslinjer (NKIR).

2018:

Høringssvar 14. december 2018 vedr. Forslag til lov om ændring af lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og sundhedsloven.

Høringssvar vedr. Oplæg til regionale datastøttecentre.

2017:

Svar til lægemiddelstyrelsen den 10. august 2017 på 2 spørgsmål angående: Risiko for udvikling af resistens ved behandling af urinvejsinfektion med fosfomycin samt              placering af behandlingsalgoritmen for ukomplicerede urinvejsinfektioner med fosfomycin samt opfølgende svar i december 2017 efter henvendelse til Lægemiddelstyrelsen fra en række medlemmer af DSKM.

Svar til Kristian Sloth 16/01-2017 vedr. brug af antibiotika i landbruget, opfølgende Svar på spørgsmål fra Kristian Sloth 01/02-2017

2016:

Åbent brev til Fødevareminsteren vedr. brug af antibiotika i landbruget 22/12-2016.

Brev til Henrik Mortensen fra DSKM vedr. brug af antibiotika i landbruget 15/1-2016.

Indstilling vedr. håndtering af carbapenemase-producerende bakterier i Danmark af 8. juli 2016

Replik til Sundheds- og Ældreministeriet om ”Organisering af det diagnostiske område” af 7. marts 2016.

2015:

2014:

Høringssvar vedr. ændring af uddannelse af speciallæger (bek. nr.1247 af 24.10.07.og bek. nr.1257 af 25.10.07)

2013:

Sundhedsstyrelsens Notat vedr. laboratoriespecialerne 10.10.2013

Brev fra Sundhedsstyrelsen vedr. laboratoriespedialerne til DSKM 29.05.2013

2012:

Brev til Sundhedsstyrelsen vedr, laboratoriespecialerne fra DSKM 23.10.2012

 

Dimensioneringsplan 2013-2017,

Bestyrelsens oplæg til dimensioneringen 2013-2017

LVS brev om snitflader.

DSKM’s indlæg om snitflader.

Høringssvar til Center for biosikring- og Beredskab.

Høringssvar om sikring af biologiske stoffer.

Dimensioneringsplan 08-12,

Fordeling af dimensioneringsplan 08-12 og

DSKM’s høringssvar om dimensioneringsplanen 2008-2012

Styrket akutberedskab.

DSKMs høringssvar om “akutberedskabet 2007”,

DSKMs høringssvar juni 2006 til “Infektiøs endocardit – diagnose og behandling”.