TARMBAKT

– arbejdsgruppen under Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi (DSKM) arbejder for at samle og diskutere viden, problemer og erfaringer omkring forebyggelse, diagnostik og behandling af bakterielle mave-tarminfektioner.

 Målet er:

  • at gruppens medlemmer finder sammen om konkrete forskningsprojekter på tværs af regioner
  • at skabe synergi ved at dele data, viden, erfaring og metoder
  • at inspirere ved diskussion af egne og andres resultater
  • at afholde videnskabelige møder

Udbyttet vil være nationale og internationale videnskabelige artikler og retningslinjer vedrørende mave-tarminfektioner.

Endelige nationale retningslinjer skal godkendes af DSKM’s bestyrelse. Underudvalg kan nedsættes ad hoc.

Der afholdes minimum 1 årligt møde, der er åbne for alle med interesse i bakterielle mave-tarminfektioner.

Arbejdsgruppen er åben for alle. Arbejdsgruppens bestyrelse vælges af  arbejdsgruppens medlemmer, dog skal formanden være medlem af DSKM.

Kommissorium for TARMBAKT printvenlig

 

Bestyrelsen for TARMBAKT

Jørgen Engberg, formand, Slagelse Sygehus

Hanne Marie Holt, Odense Universitetshospital

Lars Lemming, Aarhus Universitetshospital

Anne Line Engsbro, Hvidovre Hospital

Hans Linde Nielsen, Aalborg Universitetshospital

Bente Olesen, Hillerød Hospital

Flemming Scheutz, Statens Serum Institut

Møder.

Bestyrelsesreferater.