DANRES-M

Danres M for metode

Formand: Barbara Holzknecht (barbara.juliane.holzknecht@regionh.dk)

Dokumenter.

Kommisorium:

DANRES-M (metodegruppe) er en arbejdsgruppe under DSKM vedrørende spørgsmål om resistensbestemmelse af bakterier og fungerer som DSKMs officielle rådgivningsorgan vedr. metoder til påvisning af resistens. Derudover deltager DANRES-M i planlægningen af det årlige DANRES-møde.

Gruppens medlemmer udpeges af de klinisk mikrobiologiske afdelinger (KMA) og SSI således, at der altid er mindst ét medlem fra hver KMA og SSI. Gruppens formand skal være medlem af DSKM, vælges af gruppens medlemmer for en 3-årig periode og repræsenterer DANRES-M og dermed DSKM i internationale sammenhænge, fx NordicAST og EUCAST. To andre medlemmer af DANRES-M vælges af DANRES-M gruppen som repræsentanter i NordicAST for en 3-årig periode ad gangen. DANRES-M opfylder EUCASTs krav til National Antimicrobial susceptibility testing Committee” (NAC).

Der afholdes 4 møder om året. Udgifter til rejser og afholdelse af møder dækkes af de deltagende afdelinger.

DANRES-M gruppen kan foreslå samt etablere undergrupper til at arbejde med specielle emner eller planlægge temamøder.

Endelige anbefalinger og retningslinjer, som udarbejdes i DANRES-M regi, skal godkendes af DSKMs bestyrelse.