Udvalg og tillidsposter

(Årstallet angiver, hvornår den enkelte igen er på valg. * angiver at genvalg ikke er muligt.)

Funktion Navn Årstal
Bestyrelsen Michael Pedersen, formand 2021
Thomas Greve, næstformand 2021
Didi Bang, sekretær 2021
Thomas Vognbjerg Sydenham, kasserer 2021
Mette Winther, bestyrelsesmedlem 2022*
Observatører fra Yngre Mikrobiologer og Kliniske Mikrobiologers Organisation   
   
Uddannelsesudvalg Lise Tornvig Erikstrup, formand 2021
Af bestyrelsen udpeget, Thomas Greve 2020
Charlotte Nielsen Agergaard 2020
Marc Trunjer Kusk Nielsen 2021
Helle Brander Eriksen 2021
Barbara Holzknecht (Videreuddannelsesregion Øst) 2021
Hanne Holt (Videreuddannelsesregion Syd) 2021
Marianne Kragh Thomsen (Videreuddannelsesregion Nord) 2020
Vurderings- og ansættelsesudvalg til undervisningsstillinger Marianne Kragh Thomsen (bestyrelsesudpeget) (region øst) 2020
Hans Linde Nielsen (bestyrelsesudpeget) (region syd) 2020
Inge Panum (bestyrelsesudpeget) (region nord) 2020
Revisorer Brian Kristensen 2021*
(suppleant Ram Dessau) 2021*
Anne Kjerulf 2021*
(suppleant Dennis Schrøder Hansen) 2021*
Inspektorer Barbara Juliane Holzknecht 2020
Ina Sleimann Petersen 2021
Jurgita Samulioniené 2021
Kasper Klein 2021
Ea Marmolin 2020
Marianne Kragh Thomsen 2022
Junior Inspektorer Lisbeth Lützen 2022
Sara Thønnings 2021
Nanna Skaarup Andersen 2022
Webmaster Marc Trunjer Kusk Nielsen
MEDICIN.DK Referenter

Andre udvalg og tillidsposter

pdf-version. Opdateret 2019.

Afsluttet arbejde. Opdateret 2015

Arbejdsgrupper

Bakteriæmi – BAKT

Biofilm

DANRES

DANRES-M

Endocarditis

MALDI-TOF

Klinisk Parasitologi – PARASIT

Klinisk virologi

MikroTerm

MDS-Gruppen

MolNet

NGS Next generation sequencing – Henrik Westh

TARMBAKT

Yngre Kliniske Mikrobiologer

Andre udvalg og repræsentanter

Arbejdsgruppe vedr. opdatering af de faglige anbefalinger for livmoderhalskræftscreening – Sundhedsstyrelsen

Inge Panum (udpeget af DSKM)

CEI Centrale Enhed for Infektionshygiejnes (CEI) strategikomité

Sanne Grønvall Kjær Hansen

DEKS Dansk Selskab for Ekstern Kvalitetssikring i Sundhedsvæsenet

Inge Panum & Ulrich Stab Jensen

DSKMs ISO-15189 akkrediteringsudvalg

David Fuglsang-Damsgaard

Ekspertgruppe under Fødevarestyrelsen vedr. MRSA

Svend Ellermann Eriksen

EUCAST General Committee on Antimicrobial Susceptibility testing

Mikala Wang

EUCAST AST network laboratories

Mikala Wang

EUCAST AFST Subcommittee on Antifungal Susceptibility Testing

Maiken Cavling Arendrup (formand)

EUCAST Developmental Laboratories

Maiken Cavling Arendrup

EUNETIPS – European network to promote infection prevention for patient safety

Anne Kjerulf

MRSA – ekspertgruppe under fødevarestyrelsen – Sundhedsstyrelsen

Svend Ellermann-Eriksen

NIR Nationale infektionshygiejniske retningslinjer – operativ

Sanne Grønvall Kjær Hansen

NKN Nationale Kort Navne for NPU koder – Sundhedsdatastyrelsen

Marianne Kragh Thomsen

Medicinrådets fagudvalg vedrørende antibiotika

Mikala Wang (udpeget af DSKM)

Niels Frimodt-Møller (udpeget af DSKM)

Svend Ellermann-Eriksen (inviteret af formanden)

Ute Wolf Sönksen (SSI repræsentant)

NordicAST

Barbara Holzknecht & Ulrik Stenz Justesen

NSCMIDs bestyrelse

Hans Linde Nielsen

ProMedicin.dk – DSKMs repræsentanter

Jørgen H Engberg & Niels Frimodt-Møller (forfattere)

Jens K. Møller, Lene Nielsen, Lise Kristensen & Jørgen Kurtzhals (referenter)

Referencegruppe for vaccinationsanbefalinger og malariaforebyggelse ved udlandsvaccinationer – Statens Serum Institut

Jørgen Kurtzhals

Retslægerådet

Inge Jenny Dahl Knudsen (Udpeget af Sundhedsstyrelsen)

Styregruppe for Systemforvaltning af fællesregionale it-løsninger (SYS) om etablering af en Laboratoriemedicinsk Referencegruppe

Thøger G Jensen

Uddannelsesrådet for Hygiejnesygeplejerskeuddannelsen

Brian Kristensen

Det Veterinærmedicinske Råd

Henrik Westh

Ved behov for opdatering kontakt dskm@dskm.dk