Udvalg og tillidsposter

Årstallet angiver, hvornår den enkelte igen er på valg

Funktion Navn Årstal
Bestyrelsen Se Bestyrelse
Uddannelsesudvalg Lise Tornvig Erikstrup, formand 2023
Thomas Greve, bestyrelsesrepræsentant 2023
Sofie Skovmand Rasmussen (Syd) 2023
Cecilie Hviid Christiansen (Nord) 2024
Kristina Melbardis Jørgensen (Øst) 2023
Barbara Holzknecht (PKL, Øst) Automatisk medlem
Marianne Kragh Thomsen (PKL Nord) Automatisk medlem
Kasper Klein (Videreuddannelse, Syd) Automatisk medlem
Vurderings- og ansættelsesudvalg til hoveduddannelsesstillinger Marianne Kragh Thomsen (Øst) 2025
Hans Linde Nielsen (Syd) 2025
Anne Line Engsbro (Nord) 2024
Marie Louise Slott Jensen (Syd) 2025
Anne Gedebjerg (Nord) 2024
Maria Frølund (Øst) 2023
Revisorer Brian Kristensen 2023
(suppleant Ram Dessau) 2023
Anne Kjerulf 2023
(suppleant Sanne Grønvall Kjær Hansen) 2022
Inspektorer
    Udpeget i Nord Jurgita Samulioniené 2025
    Udpeget i Nord Lise Tornvig Erikstrup 2026
    Udpeget i Syd Lisbeth Lützen (Kontaktperson for inspektorgruppen) 2026
    Udpeget i Syd Kasper Klein 2025
    Udpeget i Syd Nanna Skaarup Andersen 2026
    Udpeget i Øst Valeria Antsupova 2024
    Udpeget i Øst Sara Thønnings 2026
Junior Inspektorer Kasper Kjersgaard Mortensen (Nord) 2025
Bo Bødker Jensen (Øst) 2026
Sofie Skovmand Rasmussen (Syd) 2026
Webmaster Marc Trunjer Kusk Nielsen
MEDICIN.DK Referenter

Afsluttet arbejde. Opdateret 2015

Arbejdsgrupper

Bakteriæmi – BAKT

Biofilm

DANRES

DANRES-M

Endocarditis

Klinisk Parasitologi – PARASIT

Klinisk virologi

MikroTerm

MDS-Gruppen

MolNet

NGS Next generation sequencing – Henrik Westh

TARMBAKT

Yngre Kliniske Mikrobiologer

Nedlagte arbejdsgrupper

MALDI-TOFMøder i gruppen

Andre udvalg og repræsentanter

DEKS Dansk Selskab for Ekstern Kvalitetssikring i Sundhedsvæsenet

Dennis Back Holmgaard

Uffe Vest Schneider

DSKMs ISO-15189 akkrediteringsudvalg

David Fuglsang-Damsgaard

ESCMID Antimicrobial prescribing and stewardship competencies

Thomas Vognbjerg Sydenham

ESCMID European Committee on Infection Control (EUCIC)

Bente Olesen

ESCMID Training association of ESCMID (TAE)

Jeanette Drost Thomsen

EUCAST General Committee on Antimicrobial Susceptibility testing

Barbara Holzknecht

EUCAST AST network laboratories

Mikala Wang

EUCAST AFST Subcommittee on Antifungal Susceptibility Testing

Maiken Cavling Arendrup (formand)

UEMS – European Union of Medical Specialists

Kasper Klein

UEMS-MJC – European Union of Medical Specialists, Multidisciplinary Joint Comittees infection control

Mona Kjærsgaard

EUNETIPS – European network to promote infection prevention for patient safety

Anne Kjerulf

NGC – National Genom Center – arbejdsgruppe for klinisk anvendelse af helgenomsekventering /strong>

Henrik Westh (suppleant for infektionsmedicin)

NKN Nationale Kort Navne for NPU koder – Sundhedsdatastyrelsen

Marianne Kragh Thomsen

Medicinrådets fagudvalg vedrørende antibiotika

Mikala Wang (udpeget af DSKM)

Niels Frimodt-Møller (udpeget af DSKM)

Svend Ellermann-Eriksen (inviteret af formanden)

Ute Wolf Sönksen (SSI repræsentant)

NordicAST

Barbara Holzknecht, Robert Skov, & Dennis Back Holmgaard

NSCMIDs bestyrelse

Hans Linde Nielsen

ProMedicin.dk – DSKMs repræsentanter

Jørgen H Engberg & Niels Frimodt-Møller (forfattere)

Jens K. Møller, Lene Nielsen, Lise Kristensen & Jørgen Kurtzhals (referenter)

Referencegruppe for vaccinationsanbefalinger og malariaforebyggelse ved udlandsvaccinationer – Statens Serum Institut

Jørgen Kurtzhals

Retslægerådet

Inge Jenny Dahl Knudsen (Udpeget af Sundhedsstyrelsen)

Styregruppe for Systemforvaltning af fællesregionale it-løsninger (SYS) om etablering af en Laboratoriemedicinsk Referencegruppe

Thøger G Jensen

Det Veterinærmedicinske Råd

Henrik Westh, Svend Ellermann-Eriksen

Ved behov for opdatering kontakt dskm@dskm.dk