MolNet

MolNet – Molekylærbiologisk Netværk er en arbejdsgruppe under DSKM.

Netværkets formål er via vidensudveksling at bidrage til, at viden opnået i en klinisk mikrobiologisk afdeling spredes til andre afdelinger – og på den måde skabe grundlag for optimal molekylærbiologisk diagnostik.

Målet er således:

  • at skabe synergi ved at dele data, viden, erfaring og metoder
  • at inspirere og diskutere egne og andres problemstillinger og resultater
  • at netværkets medlemmer finder sammen om konkrete projekter på tværs af de klinisk mikrobiologiske afdelinger
  • at udgøre et forum for faglig sparring for AC’er, der er involveret i den molekylærbiologiske diagnostik ved de klinisk mikrobiologiske afdelinger.

Såfremt netværksgruppen udarbejder anbefalinger og retningslinjer skal disse godkendes af DSKMs bestyrelse.

Netværksgruppen og møderne er åbne for alle medlemmer af DSKM og for andet personale med relation til klinisk mikrobiologisk diagnostik.

Formand: Marianne Nielsine Skov, KMA, Odense Universitetshospital.

Kommissorium.

Møder.