Klinisk virologi

 

Formål: At øge interessen for klinisk virologi samt gennem vidensdeling at udvikle den kliniske såvel som den diagnostiske side.
Arbejdsgruppen skal således være et netværk, hvor man kan udveksle erfaringer og søge råd. I forbindelse med udarbejdelse af anbefalinger skal disse godkendes af DSKM’s bestyrelse.

Begrundelse: I en tid med stigende antibiotikaresistens er det af største vigtighed med et øget fokus specielt på diagnostik af virus infektioner, for at mindske brugen af antibakterielle midler. Diagnostik af virus er tillige inde i en rivende udvikling grundet behov for diagnostik af nye humanpatogene virus, et øget behov for nye diagnostiske muligheder indenfor korte svartider, men med sikring af testkvaliteten.

Deltagere: Alle med interesse for klinisk virologi kan deltage, dog fortrinsvis læger. Gruppens formand skal være medlem af DSKM.

Mødefrekvens: Det tilstræbes at gruppen mødes mindst 1-2 gange årligt. Dagsorden vil være tilgængeligt på DSKM’s hjemmeside mindst en måned før et gruppemøde, og referat udarbejdes af gruppens formand efter afholdt møde og vil være tilgængeligt på DSKM’s hjemmeside.

Midler: Udgifter til rejser og afholdelse af møde dækkes af de deltagende afdelinger/institutioner.
Udgifter til forplejning afholdes af den afdeling hvor mødet foregår.
DSKM´s bestyrelse kan ansøges om støtte dækning af udgifter i forbindelse med afholdelse af temadag.

Kommissorium klinisk virologi, printvenlig.

Formand: Lene Nielsen

Møder.