MDS-Kodegruppen

MDS-gruppen skal sikre en vedligeholdelse af MDS-kodesystemet og retningslinjer for udformning af MDS-koder og kodetekster.

Gruppen skal sikre, at alle relevante fagpersoner kan få indblik i systemet og bidrage til dets udvikling og vedligeholdelse. Gruppen skal behandle ønsker til oprettelse eller ændring af MDS klassifikationskoder og tilladte MDS-koder, herunder navngive og oprette koder, og inaktivere koder, som ikke længere er i brug. Gruppen skal sikre, at sekretariatet kan gøre klassifikationskoder og accepterede MDS-koder tilgængelige for alle, gennem de officielle kanaler, der er til rådighed for dette, fx MedCom.

Gruppen kan på vegne af DSKM kontakte DSKB og Labterm med henblik på at ansøge om oprettelse af NPU-koder. Gruppen opretter og vedligeholder en web-portal til visning af og søgning i klassifikationskoderne og MDS-koderne.

Se hele Kommissorium.

Dokumenter.

MDS-koder på MADSonline.dk hvor man:

  • kan se aktuelle MDS-klassifikationer og -koder
  • stille ændringsforslag og/eller
  • stille nye forslag til MDS-koder