Selskabet

Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi (DSKM) er det specialebærende videnskabelige selskab for klinisk mikrobiologi i Danmark. Selskabet repræsenterer specialister og akademikere, der arbejder inden for klinisk mikrobiologi, og tilbyder medlemskab til læger og andre fagfolk med fokus på human-medicinsk mikrobiologi.

Som en integreret del af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) spiller DSKM en central rolle i at fremme udviklingen og forskningen i human klinisk mikrobiologi. Selskabet leverer værdifuld rådgivning til
Sundhedsstyrelsen og fungerer som en høringspart i spørgsmål, der vedrører fagområdet.

En kerneopgave for DSKM er planlægning og koordination af specialespecifikke kurser, som er en del af speciallægeuddannelsen i klinisk mikrobiologi. Selskabet spiller også en aktiv rolle i ansættelsesprocessen for læger i hoveduddannelsesstillinger inden
for faget.

Videnskabelige møder arrangeret af DSKM tilbyder en platform for medlemmer til at dele viden og forskningsresultater og diskutere de seneste udviklinger inden for klinisk mikrobiologi.
Desuden har DSKM nedsat en række arbejdsgrupper, der bidrager til forskning og samarbejde på tværs af forskellige specialområderinden for klinisk mikrobiologi. Disse grupper udvikler blandt andet faglige vejledninger og fælles kvalitetsnormer, som understøtter og
forbedrer praksis inden for området.