E-læring

Herunder er samlet en række links til e-lærings ressourcer. Linksamlingen er tiltænkt interessedrevne selvstudier. DSKM er ikke ansvarlig for indholdet af materialerne.

Såfremt du kender til materiale der ville være relevant at inkludere på listen, send venligst en mail til e-learning@dskm.dk med link og en kort beskrivelse af materialet. Hvis du har erfaringer med et af de nævnte materialer vil vi meget gerne bringe en kort “anmeldelse” sammen med linket.

Der følges løbende op på disse ressourcer i uddannelsesudvalget.

Tidspunkterne for start af næste kursus opdateres en gang i kvartalet.

Ressourcer

Mikrobiologiske: ESCMID eLibrary, ECDC Virtual Academy

Store kursusportaler: Coursera, FutureLearn, edX

Hygiejne og udbrudshåndtering

[Kursus] Introduction to Outbreak Investigation. Udbydes af ECDC. Tidsforbrug: 5-7 timers aktive studier totalt. Fri adgang

[Interaktiv læring] Om håndhygiejne. Udbydes af SSI/Central Enhed for Infektionshygiejne.  Tidsforbrug: ca. 30 minutter. Fri adgang.

[Interaktiv læring] Om urinvejsinfektioner. Udbydes af SSI/Central Enhed for Infektionshygiejne. Tidsforbrug: 30-60 minutter. Fri adgang

Antimikrobiel resistens og rationelt antibiotikaforbrug

[Program] E-læringsprogram om antibiotika. Udbydes af Region Midt. Tidsforbrug: 30-60 minutter. Fri adgang.

[Program] E-læringsprogram om antibiotika. Udbydes af Region Syddanmark. Tidsforbrug: 30-60 minutter. Fri adgang.

[Kursus] Challenges in Antibiotic Resistance: Point Prevalence Surveys. Udbydes af FutureLearn/The British Society for Antimicrobial Chemotherapy. Varighed: 2 uger. Tidsforbrug: 2 timer/uge. Starter igen: Åben nu.

[Kursus] Challenges in Antibiotic Resistance: Gram Negative Bacteria. Udbydes af FutureLearn/The British Society for Antimicrobial Chemotherapy. Varighed: 3 uger. Tidsforbrug: 3 timer/uge. Starter igen: Åben nu.

[Kursus] Antimicrobial stewardship. Udbydes af FutureLearn/The British Society for Antimicrobial Chemotherapy/University of Dundee. Varighed: 6 uger. Tidsforbrug 3 timer/uge. Starter igen: Åben nu.

[Podcast] Breakpoints. Udbydes af det amerikanske Society of Infectious Diseases Pharmacists (SIDP). Fokuserer på PK/PD temaer, guidelines, administrationsmåder og antimikrobiel stewardship. Fri adgang

[Seminaroptagelser] EUCAST Online Seminars. Udbydes af European committee on antimicrobial susceptibility testing (EUCAST). Fri adgang.

Generelle infektionsemner

[Podcast] Puscast. Udbydes af Mark Crislip, infektionsmediciner. Gennemgår hver anden uge highlights fra infektions litteraturen. Fri adgang.

[Online journal club] IDJournal.Club og på twitter @IDJclub. Udbydes af Nicolás Cortés-Penfield i samarbejde med Laila Woc-Coburn, Todd McCarty, Ilhan Schwartz Fri adgang.

[Podcast] This podcast will kill you. Erin (Welsh) og Erin (Allmann Updyke) fortæller om infektionssygdomme i historisk, biologisk, klinisk og samtidigt perspektiv. Meget høj produktionskvalitet og fængslende fortællinger. Fri adgang.

[Podcast] Gobbet o’ pus. Udbydes af Mark Crislip, infektionsmediciner. Cases fra den infektionsmedicinske hverdag i USA. Fri adgang.

[Podcast] Febrile. Udbydes af Sara Winn Dong, infektionsmediciner, med gæster. Enormt flot præsenterede cases der kan få selv den garvede infektionslæge til at klø sig i håret. Fremstiller meget flotte infografikker til episoderne. Fri adgang.

Bakteriologi

[Kursus] Bacteria and Chronic Infections. Udbydes af Coursera/Københavns Universitet. Varighed: 6 uger. Tidsforbrug: 2-3 timer/uge. Fri adgang.

Virologi

[Forelæsningsrække] Virology. Udbydes af YouTube/Columbia University ved Professor Vincent Racaniello. Linket fører til 2018 forelæsningerne som endnu ikke er færdiggjort, på samme profil findes tidligere års forelæsninger. Varighed: 25 forelæsninger af ca. 1 time hver. Fri adgang.

[Kursus] Fighting HIV with Antiretroviral Therapy: Implementing the Treat All Approach. Udbydes af EdX/Columbia University. Varighed: 6 uger. Tidsforbrug: 2-3 timer/uge. Starter igen: Fri adgang.

[Podcast] TWIV – This Week in Virology. Udbydes af microbe.tv og Vincent Raccaniello, virolog, med faste og skiftende gæster. Diskuterer ny litteratur indenfor virologien og svarer på spørgsmål fra lytterne. Under SARS-Coronavirus-2-pandemien høj produktion af episoder, herunder også klinisk gennemgang af Covid-19 ved infektionsmediciner Daniel Griffin. Fri adgang.

Mykologi

[Kursus] Microfungi.net. Udbydes af University of Manchester and Fungal Infection Trust. Omhandler mikroskopi af svampe. Varighed: 4 moduler. Tidsforbrug: Ikke klart angivet. Starter igen: Åben efter registrering.

[Hjemmeside] Leading International Fungal Infection (LIFE). Udbydes af organisationen LIFE, ledt af den britiske svampeekspert David Denning. Varighed: Opslagsværk med links til forskellige CME-kurser. Starter igen: Fri adgang.

Parasitologi

[Casesamling] DPDx – Laboratory Identification of Parasites of Public Health Concern. Udbydes af CDC. Fungerer som opslagsværk og har også en mailingliste hvor man hver måned får tilsendt to parasitologiske cases, man kan også gennemse arkivet. Varighed: månedlig case til man afmelder sig. Tidsforbrug: Variabelt. Starter igen: Fri adgang til arkivet, åben tilmelding til mailingliste.

[Kursus] Tropical Parasitology: Protozoans, Worms, Vectors and Human Diseases. Udbydes af Coursera/Duke University. Varighed: 8 uger. Tidsforbrug: 3-7 timer/uge. Starter igen: Fri adgang.

[Forelæsningsrække] Parasitic Diseases Lectures. Udbydes af Youtube/Parasites without borders, undervist af Dickson Despommier, mikrobiolog, og Daniel Griffin, infektionsmediciner. Kursusrækken er baseret på Bogen Parasitic Diseases, som siden er udkommet i en 7. udgave. Fri adgang, også til bogen.

[Case-blog] Creepy Dreadful Wonderful Parasites. Af Bobbi S. Pritt, mikrobiolog. Mere end 600 cases med flotte fotografier og mikrografier. Fri adgang.

[Flashcards] Creepy Dreadful Wonderful Parasites. Af Bobbi S. Pritt, mikrobiolog. Fri adgang.

[Podcast] TWIP – This Week in Parasitism. Udbydes af microbe.tv. Værterne er Vincent Raccaniello, virolog, Dickson Despommier, mikrobiolog, og Daniel Griffin, infektionsmediciner. Diskuterer cases og behandling af parasitologiske sygdomme. Fri adgang.

Særlige værter

[Hjemmeside] Kunskabscentrum för infektioner under graviditet. Udbydes af Karolinska Institutet. Multidisciplinær information om infektioner under graviditeten. Tidsforbrug: Opslagsværk. Starter igen: Fri adgang.

[Podcast] Transplant ID cast. Udbydes af Shmuel Shoham, infektionsmediciner. Case-baseret læring om infektioner hos transplanterede patienter. Fri adgang

Biosikkerhed

[Kursus] Biosecurity and Bioterrorism: Public Health Dimensions. Udbydes af FutureLearn/UNSW Sydney. Varighed: 4 uger. Tidsforbrug: 4 timer/uge. Starter igen: Ikke annonceret.

Sekventering / bioinformatik

[Kursus] Bacterial Genomes: Disease Outbreaks and Antimicrobial Resistance. Udbydes af FutureLearn/Wellcome Sanger institute. Varighed: 3 uger. Tidsforbrug 3 timer/uge. Starter igen: Fri adgang.

[Kursus] Whole Genome Sequencing: Decoding the Language of Life and Health. Udbydes af FutureLearn/Health Education England. Varighed: 3 uger. Tidsforbrug: 3 timer/uge. Starter igen: 18/10-2021.

[Kursus] Whole genome sequencing of bacterial genomes – tools and applications. Udbydes af Coursera/DTU. Gennemgår lidt teori og derefter anvendelsen af DTU’s online bioinformatiske services. Varighed: 5 uger. Tidsforbrug: 2-3 timer/uge. Fri adgang.

[Podcast] Micro Binfie Podcast. Udbydes af Lee Katz fra CDC i USA, Nabil-Fareed Alikhan og Andrew Page begge fra Quadram Institute Bioscience i UK. Diskuterer aktuelle og principielle temaer i mikrobiel bioinformatik. Fri adgang.

Vacciner

Bud på materialer modtages på e-learning@dskm.dk

Datahåndtering

[Kursus] Clinical data management. Udbydes af Coursera/Vanderbilt University. Et godt kursus med generelle råd om datahåndtering, og praktiske øvelser i REDCap. Varighed: 6 uger. Tidsforbrug: 2-4 timer/uge. Starter igen: 03/03-2020.

Udbrud, epidemier og epidemiologi

[Kursus] Epidemics – the Dynamics of Infectious Diseases. Udbydes af Coursera/Pennsylvania State University. Infektionssygdommes smittedynamik gennemgåes fra de basale principper og gennemgår bl.a. matematisk modellering af udbrud, beregning af R0, flokimmunitet, superspredere. Beregningerne kan være tunge, men er sjældent nødvendige at følge helt for at forstå essensen. Fri adgang.

[Program] Clinical epidemiological analysis. Udviklet af Henrik Toft Sørensen, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitet. Programmet indeholder definitioner af basale begreber indenfor klinisk epidemiologi, og tillader beregning af styrke og diverse effektmål uden brug af statistik software. Fri adgang.

[Program] Spreadsheets for the Analysis of Epidemiological Data (Linket fører til en hjemmeside hvor man henter filen “Episheet.xls”). Udviklet af Ken Rothman. Anvendeligt program hvor diverse statiske beregninger udføres direkte i Excel arket. Fri adgang.

Statistik

[Kursus] Statistical learning. Udbydes af Stanford university. Interessant for dem der vil lære om mere avancerede metoder end de klassiske regressioner.  Kurset følger bogen “An Introduction to Statistical Learning – with Applications in R”, som er tilgængelig i pdf version gratis (440 sider). Her er samlet links til forelæsningsvideoerne. Fri adgang.

[Kursus] Biostatistics for biomedical research. Udbydes af Frank Harrell, Professor i biostatistik ved Vanderbilt universitet. Kurset gennemgår en lang række af basale statistiske og epidemiologiske begreber i et sprog der er rettet mod ikke-statistikere, indeholder en lang række eksempler i R. Kursusnoter fungerer godt som opslagsværk. Optagelser af kursusrække. Fri adgang.

[E-bog] Fundamentals of Data Visualization. Skrevet af Claus O. Wilke, Professor i molekylær evolution ved University of Texas Austin. Bogen gennemgår principper for godt design af figurer. Principperne i bogen er relevante for alle måder at danne figurer på, men koden er skrevet i R og kan ses på github. Findes også på tryk. Fri adgang.

R

[Kursus] R programming. Udbydes af Coursera/Johns Hopkins University. Et af de mest populære Massive Open Online Courses (MOOCs), et godt sted at starte hvis man vil arbejde i statistiksproget R. Tidsforbrug: 4 ugers studier, 3-4 timer/uge. Fri adgang.

[Software] Swirl. Udvikles som et open source projekt. Swirl gør det muligt at lære og øve sig på R, i R. Meget pædagogisk fremgang hvor man faktisk får koden i hænderne fra starten. Forskellige “kurser” er tilgængelige, fra absolut begynderniveau, til datahåndtering, regression og usikkerhedsbestemmelse. Fri adgang.

[E-bog] R for data science. Giver en introduktion til de R pakker der samlet går under navnet “tidyverse”. Tidyverse pakkerne er særdeles effektive datahåndteringsværktøjer, med god dokumentation og konsekvent syntaks. God som umiddelbar opfølgning på et begynderkursus. Findes også på tryk (522 sider med mange figurer). Fri adgang.

STATA

Bud på materialer modtages gerne på e-learning@dskm.dk


Udarbejdet af en arbejdsgruppe
under uddannelsesudvalget,
kurateret af Marc Trunjer Kusk Nielsen