Biofilm

Biofilm – arbejdsgruppen under Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi (DSKM) arbejder for at samle og diskutere viden, problemer og erfaringer omkring biofilm og biofilm infektioner. Formålet er at opnå bedre forståelse af biofilm infektioner, herunder at forbedre diagnostik og behandling af disse.

 Udbyttet vil være anbefalinger og retningslinjer samt nationale som internationale oversigtsartikler vedrørende biofilm infektioner.

Endelige anbefalinger og retningslinjer skal godkende af DSKMs bestyrelse.

Arbejdsgruppen er åben for alle biofilm interesserede. Arbejdsgruppens bestyrelse vælges af arbejdsgruppens medlemmer, dog skal formanden være medlem af DSKM.

Møderne er åbne for alle biofilm interesserede, der afholdes normalt 2 møder om året. Dagsorden og referat fra hvert møde vil være tilgængelig via DSKMs hjemmeside og udsendes af DSKMs sekretær til medlemmer af DSKM og arbejdsgruppen. Udgifter

til rejser og afholdelse af møder dækkes af de deltagende institutioner/afdelinger.

Underudvalg kan nedsættes ad hoc.

Formand: Niels Høiby

Sekretær: Thomas Bjarnsholt

Printvenlig udgave af kommisorium

Møder