Medlemskab og indmeldelse

Ansøgning om optagelse i DSKM sker via lægeforeningen (læger.dk) og er forskellig alt efter om du har lægefaglig eller anden akademisk baggrund:

Lægefaglig baggrund:
Minside (laeger.dk) Lægefaglig baggrund, hvor man finde blanketten under Mit medlemskab / Videnskabelige selskaber

Anden akademisk baggrund:
Minside (laeger.dk) Anden akademisk baggrund

Optagelse sker ved bestyrelsen (sekretæren) efter vurdering af om begrundelse for indmeldelse er berettiget i §2 i selskabets love (Se nedenfor). Nægtelse af optagelse kan indbringes for generalforsamlingen.

Udmeldelse af selskabet sker med 3 måneders varsel til udløbet af et regnskabsår.

Forslag om eksklusion kan fremsættes af bestyrelsen eller 1/4 af medlemmerne og afgøres på en generalforsamling.

Kriterier for optagelse er beskrevet i selskabets love, §2:

Alle læger med interesse for klinisk mikrobiologi og øvrige akademikere ansat ved en klinisk mikrobiologisk afdeling eller anden afdeling med human-medicinsk mikrobiologi som sit væsentligste arbejdsområde kan optages som medlemmer af selskabet.

Optagelsen af nye medlemmer godkendes på førstkommende generalforsamling som led i formandens beretning.

Ved indmeldelse orienteres nye medlemmer om DSKMs persondatapolitik.