Medlemskab

Optagelse sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Nægtelse af optagelse kan indbringes for generalforsamlingen.

Udmeldelse af selskabet sker med 3 måneders varsel til udløbet af et regnskabsår.

Forslag om eksklusion kan fremsættes af bestyrelsen eller 1/4 af medlemmerne og afgøres på en generalforsamling.

Kriterier for optagelse:

Alle læger med interesse for klinisk mikrobiologi og øvrige akademikere ansat ved en klinisk mikrobiologisk afdeling eller anden afdeling med human-medicinsk mikrobiologi som sit væsentligste arbejdsområde kan optages som medlemmer af selskabet.

Optagelsen af nye medlemmer godkendes på førstkommende generalforsamling som led i formandens beretning.

Ved indmeldelse orienteres nye medlemmer om DSKMs persondatapolitik.

Benyt venligst indmeldelsesblanket.