MikroTerm

MikroTerm er en arbejdsgruppe under DSKM, som i samarbejde med Sundhedsstyrelsen (SST) vil bruge anledningen til at udforme en fælles national terminologi for kliniske relevante mikroorganismer og grupper af mikroorganismer.

Der vil blive taget udgangspunkt i SNOMED CT´s begrebsapparat. I SNOMED CT er hvert begreb defineret og placeret i en hierarkisk orden. Hvert begreb er tildelt en foretrukken term, men et begreb kan tilknyttes flere synonymer.

Ved at bruge SNOMED CT´s terminologi i MiBa, vil termer i MiBa være entydigt defineret nationalt og internationalt.

MikroTerm gruppens opgaver:

  • Udarbejde en terminologi til MiBa, hvor begreberne kan mappes 1:1 med samme begreb i SNOMED CT og bestemme foretrukken term i Danmark.
  • Validere den danske oversættelse af SNOMED CT indenfor området: mikroorganisme.
  • Når terminologien er udarbejdet, vil gruppen stå for vedligeholdelse og opdateringer.

Terminologien (tabel med termer og tilhørende koder) vil blive placeret på SST´s hjemmeside, hvor den vil blive opdateret én gang årligt. Tabellen vil desuden kunne findes på DSKM´s og MiBa´s hjemmesider.

Formand: Marianne Voldstedlund.

Kommissorium