NGS gruppen

Arbejdsgruppen for Next Generation Sequencing (NGS) under DSKM har til formål at
udbrede viden om og anvendelse af NGS i klinisk mikrobiologi gennem

  • Formidling af viden om NGS og NGS arbejde i klinisk mikrobiologi
  • Facilitering af netværksdannelse blandt interesserede i anvendelse af NGS i klinisk
    mikrobiologisk service og forskning

Deltagere: Alle med interesse for NGS anvendelse i klinisk mikrobiologi kan deltage i gruppens møder.

Møder: Der tilstræbes indkaldelse til mindst et årligt videnskabeligt møde, ofte med indlæg centreret omkring et givet emne.

NGS gruppen tilbyder endvidere information om igangværende udviklings- og forskningsprojekter gennem omtale på hjemmesiden.

Styregruppe

Michael Kemp, Den Regionale Afdeling for Klinisk Mikrobiologi, Sjællands Universitetshospital (Formand). mkemp@regionsjaelland.dk

Anders Rhos Larsen, Statens Serum Institut. arl@SSI.dk

Mette Damkjær Bartels, Amager/Hvidovre Hospital. mette.damkjaer.bartels@regionh.dk

Kommissorium.

Møder.