NGS gruppen

Arbejdsgruppen for Next Generation Sequencing (NGS) under DSKM har til formål at
udbrede viden om og anvendelse af NGS i klinisk mikrobiologi gennem

  • Formidling af viden om NGS og NGS arbejde i klinisk mikrobiologi
  • Facilitering af netværksdannelse blandt interesserede i anvendelse af NGS i klinisk
    mikrobiologisk service og forskning

Deltagere: Alle med interesse for NGS anvendelse i klinisk mikrobiologi kan deltage i gruppens møder.

Møder: Der tilstræbes indkaldelse til mindst et årligt videnskabeligt møde, ofte med indlæg centreret omkring et givet emne.

NGS gruppen tilbyder endvidere information om igangværende udviklings- og forskningsprojekter gennem omtale på hjemmesiden.

Styregruppe
Henrik Westh, Hvidovre Hospital (Formand): Henrik.Torkil.Westh@regionh.dk
Anders Rhod Larsen, Statens Serum Institut: arl@ssi.dk
Michael Kemp, Slagelse Sygehus: mkemp@regionsjaelland.dk

Kommissorium.

Møder.