DANRES-M – Dokumenter

Metodedokumenter til screening for bærertilstand

De danske metodedokumenter bliver ikke opdateret (2021), se venligst opdaterede versioner på engelsk på NordicASTs hjemmeside.

 

MRSA-screening 2014

Vancomycin Resistente Enterokokker (VRE) screeningsprotokol 2019

Undersøgelse for Carbapenemase Producerende Organismer (CPO) bærertilstand – en metodevejledning Oktober 2016

Indsendelseskriterier til AMR referencelaboratoriet på SSI

Indsendelseskriterier til Referencelab for antimikrobiel resistens, SSI. opdateret Maj 2023