Historie

DSKM stiftes den 3. juni 1969

I slutningen af 60’erne var det en nærliggende tanke at etablere et videnskabeligt selskab for klinisk mikrobiologi i Danmark.

Specialet var blevet anerkendt af Sundhedsstyrelsen i 1966, der var oprettet mikrobiologiske laboratorier på en række hospitaler, og den fagpolitiske organisation, Kliniske Mikrobiologers Organisation var stiftet i 1968.

Da et forslag om at dele Dansk patologforening i to sektioner, én for mikrobiologi og én for patologi, mødte modstand, enedes man i Patologiforeningen om en struktur, som bevarede denne som paraplyorganisation under navnet Dansk Selskab for Patologi for tre tilsluttede selskaber: Dansk Selskab for Veterinær Patologi og Hygiejne, Dansk Selskab for Patologisk Anatomi samt Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi.

Som en konsekvens heraf udsendte Preben von Magnus, Knud Riewerts Eriksen, Kresten Work, Jørgen Christian Siim og Nikolaj Mortensen indbydelser til stiftende generalforsamling i Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi (DSKM) i maj 1969. Den 3.6.1969 blev selskabet stiftet ved et møde på Statens Serum Institut.

DSKM udgiver jubilæumsbogen “Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi 1969-1994” redigeret af Bente Gahrn-Hansen og Brita Bruun, Odense Universitetsforlag 1994. Bogen beskriver selskabets første 25 år med bidrag fra mange Kliniske Mikrobiologer.

Den første jubilæumsbog efterfølges af en 50 års jubilæumsbog “Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi 1969-2019”. Redigeret af Niels Nørskov-Lauritsen og Hans Jørn Kolmos. Syddansk universitetsforlag 2019. Her ses igen tilbage på de første 25 år og suppleres med væsentlige beskrivelser af selskabets 50 år.

50-års jubilæumsbogen på tryk udleveres til nye medlemmer og andre interesserede til årsmødet.

Selskabets forpersoner

Periode Forperson
2021 — Thomas Vognbjerg Sydenham
2018 — 2021 Michael Pedersen
2012 — 2018 Svend Ellermann-Eriksen
2006 — 2012 Helle Krogh Johansen
2003 — 2006 Jens Kjølseth Møller
1998 — 2003 Jens Otto Jarløv
1995 — 1998 Hans Jørn Kolmos
1991 — 1995 Brita Bruun
1986 — 1991 Ole Bent Jepsen
1983 — 1986 Niels Høiby
1978 — 1983 Klaus Jensen
1975 — 1978 Wilhelm Frederiksen
1972 — 1975 Knud Siboni
1969 — 1972 Hans Lautrop