Referenceprogram for identifikation af klinisk vigtige bakterier, herunder nomenklatur

består af en række oversigter over karakteristika og reaktioner (“minikriterieskemaer”) for vigtige bakteriearter/bakteriegrupper, eller disse er inkluderet i tabeller udfærdiget specielt til dansk brug. Formatet er tilrettelagt således, at udskrifterne kan plastlamineres og ligge fremme i laboratoriet. Alle dokumenter kan downloades som pdf-filer. Udarbejdet i 1998/99 af referencegruppen: Brita Bruun (formand), Jens Jørgen Christensen, Wilhelm Frederiksen, Ole Heltberg, Tage Justesen og Lena Poulsen. JKM/juli 2004

Forord (side 1 og side 2) 2.1.3. Moraxella catarrhalis 4.4.1. Erysipleothrix rhusiopathiae
Indholdsfortegnelse 3.1.1. Staphylococcus aureus Tabel 1 (Enterobacteriaceae – kort række)
1.2. Enterobacteriaceae 3.1.2. KNS (non-aureus stafylokokker) Tabel 1A (Gram-negative stave)
1.2.1. E. coli 3.1.3. Staphylococcus epidermidis Tabel 2 (Enterobacteriaceae)
1.2.2. Klebsiella pneumoniae 3.2.1. Streptococcus penumoniae Tabel 3 (Aeromonas, Plesiomonas & Vibrio)
1.2.3. Klebsiella oxytoca 3.2.2. Beta-hæmolytiske streptokokker Tabel 4 (Pasteurella & Actinobacillus)
1.2.4. Proteus mirabilis 3.2.3. Alfa-hæmolytiske streptokokker Tabel 5 (Cardiobacterium og andre)
1.2.5. Proteus vulgaris 3.3. Enterococcus species Tabel 6 (Haemophilus & Aggregatibacter)
1.3. Vibrio 3.3.1. Enterococcus faecalis Tabel 7 (bev, oxidase+, aer G- stave)
1.4. Pseudomonadaceae 3.4.1. Aerococcus urinae Tabel 8 (Pseudomonas – kort række)
1.5. Acinetobacter 4.1.1. Listeria monocytogenes Tabel 9 (Pseudomonader)
1.6. Moraxella 4.2.1. Corynebacterium diphtheriae Tabel 10 (ubev, glukose-, aer G- stave)
2.1. Neisseria oversigt 4.2.2. Corynebacterium jeikeium Tabel 11 (ubev, glukose+, aer G- stave)
2.1.1. Neisseria meningitidis 4.3.1. Arcanobacterium haemolyticum Tabel 13 (enterokokker)
2.1.2. Neisseria gonorrhoeae 4.3.2. Arcanobacterium pyogenes Zip-fil (alle dokumenter, ca. 4 Mbyte)