Endocarditis

Endocarditis arbejdsgruppen er en arbejdsgruppe under Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi (DSKM).

EA´s overordnede formål er at reducere antallet af patienter, der får endocarditis og reducere sygelighed og død i forbindelse med sygdommen. Konkret vil gruppen arbejde for at tilvejebringe ny viden om alle aspekter relateret til endocarditis og bidrage aktivt til bedre forebyggelse, diagnostik og behandling.

Den vigtigste opgave er at koordinere nationale forskningsaktiviteter og formidle kontakt mellem personer med interesse i endocarditis relateret forskning.

Målet er

  • at gruppens medlemmer finder sammen om konkrete projekter på tværs af regionale eller faglige skel,
  • at skabe synergi ved at dele data, viden, erfaring og metoder,
  • at inspirere og diskutere egne og andres resultater,
  • at udgøre et forum hvor nye unge endocarditis interesserede og uddannelsessøgende kan henvende sig med henblik på at deltage i projekter,
  • at afholde videnskabelige møder.

Endelige anbefalinger og retningslinjer skal godkendes af DSKM’s bestyrelse. Underudvalg kan nedsættes ad hoc.

Der afholdes normalt 2 møder om året. Møderne er åbne for alle.

Se mere i Kommissorium, (printvenlig udgave).

Formand: Claus Moser

Sekretær: Jens Jørgen Elmer Christensen

Møder