Specialespecifikke kurser

Hovedkursusleder:

Lise Tornvig Erikstrup
Afdelingslæge, ph.d.
Tel. +45 7845 5650
Klinisk Mikrobiologi ▪ Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99 ▪ DK-8200 Aarhus
lise.erikstrup@rm.dk


Antimikrobiel kemoterapi – kliniske aspekter
Varighed: 3 dage
Sidst afholdt: 31. oktober – 3. november 2016
Afholdes næste gang:
Delkursusleder: Jette Bangsborg og Claus Østergaard
Email: Jette.Bangsborg@regionh.dk; claus.ostergaard@rsyd.dk
Kursusbeskrivelse
.

Antimikrobiel kemoterapi – farmakokinetik og -dynamik
Varighed: 3 dage
Sidst afholdt: 19. – 21. april 2016
Afholdes næste gang:
Delkursusleder: Niels Frimodt-Møller og Jenny Dahl Knudsen
Email: Niels.Frimodt-Moeller@regionh.dk; Inge.Jenny.Dahl.Knudsen@regionh.dk
Kursusbeskrivelse
.

Bioinformatik
Varighed: 3 dage
Sidst afholdt: 6. – 8. november 2017
Afholdes næste gang:
Delkursusleder: Niels Nørskov-Lauritsen og Kristian Schønning
Email: nielnoer@rm.dk; Kristian.Schoenning@regionh.dk
Kursusbeskrivelse
.

Epidemiologi
Varighed: 3 dage
Sidst afholdt: 15. – 17. januar 2018
Afholdes næste gang:
Sted: Aarhus Universitetshospital
Delkursusleder: Henrik Schønheyder, Kirstine Kobberøe Søgaard
Email: hcs@rn.dk, KISOEG@rm.dk
Kursusbeskrivelse
.

Infektionshygiejne
Varighed: 3 dage
Sidst afholdt: 26. – 28. oktober 2015
Afholdes næste gang: 28. – 30. oktober 2019
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusledere: Anette Holm, Elsebeth Tvenstrup Jensen
Email: Anette.Holm@rsyd.dk, ETJ@ssi.dk
Kursusbeskrivelse.

Infektionssygdomme – internationale aspekter
Varighed: 4 dage
Sidst afholdt: 22. – 25. august 2016
Afholdes næste gang:
Delkursusleder: Jørgen Kurtzhals og Lasse Vestergaard
Email: Joergen.Kurtzhals@regionh.dk, lasse.vestergaard@dadlnet.dk
Kursusbeskrivelse
.

Klinisk virologi og serologi
Varighed: 3 dage
Sidst afholdt: 28. – 30. april 2014
Afholdes næste gang: 3.-5. september 2018
Sted: Hvidovre Hospital
Delkursusleder: Lene Nielsen, Inge Panum
Email: Lene.Nielsen.02@regionh.dk, Inge.Panum@regionh.dk
Kursusbeskrivelse
.

Kvalitetsudvikling, IT og lovgivning i klinisk mikrobiologi
Varighed: 4 dage
Sidst afholdt: 20. – 22. januar 2015
Afholdes næste gang: 15. – 17. januar 2019
Sted: Statens Serum Institut
Delkursusledere: Marianne Voldstedlund, David Fuglsang-Damgaard
Email: MAV@ssi.dk, dfd@rn.dk
Kursusbeskrivelse.

Molekylærbiologi
Varighed: 4 dage
Sidst afholdt: 13.-16. juni 2017
Afholdes næste gang:
Delkursusleder: Xiaohui Nielsen og Jens Jørgen Christensen
Email: xcn@regionsjaelland.dk; jejc@regionsjaelland.dk
Kursusbeskrivelse