National netværksgruppe for MRSA

Den nationale netværksgruppe for MRSA er et tværfagligt forum, hvis deltagere kommer fra de regionale MRSA-enheder og fra Rådgivningstjenesten for Husdyr-MRSA/SSI.

Formål

Formålet med netværksgruppen er gennem deling af viden og lokale erfaringer at medvirke tilrefleksion over og udvikling af egen praksis, herunder:

  • forebyggelse af spredning (infektionshygiejne)
  • håndtering af bærerbehandling
  • smitteudredning/smitteopsporing
  • udbrudshåndtering
  • kommunikation om MRSA

Endvidere:

  • bidrage til at optimere den nationale MRSA-vejledning og de infektionshygiejniske retningslinjer
  • bidrage til nationale kvalitetsudviklingsprojekter så spredning af MRSA i Danmark mindskes.

Kommissorium for National netværksgruppe for MRSA.

Kontaktperson: Mette Damkjær Bartels (mette.damkjaer.bartels@regionh.dk)