Klinisk Parasitologi – PARASIT

Klinisk parasitologi arbejdsgruppe (PARASIT) er en arbejdsgruppe under Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi (DSKM).

Formål: At samle viden, problemer og erfaringer omkring epidemiologi, diagnostik og behandling af parasitære infektioner.

Målene er:

  • At sikre faglig udvikling og vidensdeling.
  • At skabe synergi ved at dele data, viden, erfaring og metoder.
  • At drøfte anbefalinger om parasitologisk diagnostik i Danmark, herunder metodeudvikling, kvalitetssikring og samarbejde om små prøvekategorier.
  • At arbejdsgruppen kan bruges som faglig ekspert og rådgiver for andre faglige råd, herunder DSKM.
  • At styrke Public health overvågning.
  • At skabe et forum for samarbejde om konkrete forskningsprojekter på tværs af regioner.
  • At inspirere ved diskussion af nationale og internationale resultater.
  • At afholde videnskabelige møder.
  • At arbejdsgruppen orienterer og samarbejder med Dansk Selskab for Parasitologi (DSP).

Endelige nationale retningslinjer skal godkendes af DSKMs bestyrelse.

Deltagere: Alle med interesse for klinisk parasitologi kan deltage og gerne med mindst et medlem (gerne flere) fra hver klinisk mikrobiologisk afdeling i de fem regioner, samt mindst et medlem fra Statens serum institut. Arbejdsgruppens bestyrelse vælges af arbejdsgruppens medlemmer, dog skal formanden være medlem af DSKM.

Mødefrekvens: Der afholdes minimum 1 årligt møde, der er åbent for alle med interesse i klinisk parasitologi.

Dagsorden og referat fra hvert videnskabeligt møde vil være tilgængelig via DSKMs hjemmeside og mødeindkaldelse udsendes af DSKMs sekretær til medlemmer af DSKM.

Midler: Udgifter til rejser og afholdelse af møder dækkes af de deltagende institutioner/afdelinger.

Se mere i Kommisorium.

Formand – Gitte Nyvang Hartmeyer.

Møder