MALDI-TOF – Møder

Møde Filer
2018
22. Oktober – Første “Scandinavian user meeting on MALDI TOF MS in clinical microbiology” Referat
2017
Oktober Typningsoplæg
Referat
Validering af MALDI-TOF til id af hæmolytiske streptokokker
Indbydelse til MALDI-TOF netværksmøde i Solna, Sverige 29-30/1 2018
Marts Referat
2016
23. juni Møde i Odense Referat
20.-21. januar Møde i Lund Referat
2015
15. juni Møde i Slagelse Referat
11. marts Møde i Slagelse Oplæg af Thøger Gorm Jensen
2014
23. september undergruppemøde om validering og verifikation Indkaldelse
Amerikansk artikel om emnet
Referat
24. april i foredragssalen Statens Seruminstitut. Program og referat
2013
17. januar. videnskabeligt møde om MaldiTof massespektrometri Centralsygehuset i Slagelse Program og referat