MALDI-TOF

Arbejdsgruppen for MALDI-TOF er nedlagt i 2020, da MALDI-TOF MS er fuldt integreret i specialets diagnostiske arbejde.


MALDI-TOF er en arbejdsgruppe under Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi (DSKM) til etablering af et samarbejde omkring anvendelse og udvikling af MALDI-TOF som værktøj til identifikation/typning/resistensbestemmelse af bakterier og svampe.

Formålet med arbejdsgruppen er derudover at øge samarbejdet på tværs af afdelinger samt at etablere fælles databaser.

Alle medlemmer af DSKM, som ønsker at medvirke, kan deltage i denne arbejdsgruppe.

Dagsorden udsendes af DSKMs sekretær og referat for hvert møde vil være tilgængelig på DSKMs hjemmeside.

Underudvalg kan nedsættes ad hoc.

Kommissorium

Liste over KMA repræsentanter i DAN MALDI ToF gruppen (Oktober 2017)

Møder.