DSKM møder

Nyheder sendes også på email til DSKMs medlemmer. Derfor bedes alle medlemmer registrere en e-mailadresse ved at sende en mail til dskm@dskm.dk for at lette optagelsen i det nye medlemskartotek.

Vejledning for videnskabelige møder i DSKM regi

Møde Filer
2014
11. juni i Århus. DSKM møde om Tarmbakteriologisk diagnostik mm. Program
27. maj. Odense Universitetshospital. Uddannelsesdag for læger i introduktionsstillinger. Program
2013
7. maj i Slagelse. DSKM møde om Tarmbakteriologi. Program
Foredrag:
E. Nielsen
Engberg
Friis-møller
H. Nielsen
Holt 1
Holt 2
Jensen
Lemming
Mølvadgaard
Olesen
Olsen
Scheutz
Torpdahl 1
Torpdahl 2
17. januar MALDI ToF masse spektrometri Program
2012
20. november Virologimøde i foredragssalen på SSI Endeligt program
16. marts Videnskabeligt møde om ESBL Program
Foredrag:
Woodford
Agersoe
Hasman
Mevius
Tham
Kolmos
Hansen
Hammerum
Kehlet
2011
16. juni Videnskabeligt møde Program
17. – 18. maj Dansk-fransk møde Program
4. april MALDI-TOF møde Program
2010
23. november DSKMs uddannelsesdag Program
Foredrag:
Bendt Nielsen
Claus Koch
Mette Søgaard
Niels W. Hansen
Inge Panum
7. oktober PCR videndelingsmøde Program
2009
4. november DSKMs uddannelsesdag Program
28. august DSKMs 40 års jubilæum Program
Foredrag:
Hans-Jørn Kolmos
Jens Lundgren
Mogens Kilian
Niels Frimodt-Møller
26. – 27. maj Dansk-fransk møde Program
Foredrag:
Acinetobacter
Enterobacteriaceae
2008
23. september Influenza epidemics symposium Program
27. – 28. maj Dansk-fransk møde Program
8. april Fællesmøde mellem DSKM og DSFH Resistente bakterier på sygehusene – hvad gør vi ved ESBL-producerende Gram-negative stave, VRE m.fl.? Program
24. januar temadag Ortopædkirurgiske Infektioner Program
2007
12. september Fra grundforskning til klinisk anvendelse Program
Foredrag:
Peter Vandamme
Karen Krogfelt
Lone Gram
Per Klemm
29. – 30. maj Dansk-Fransk møde Program
18. april PCR møde Program
Foredrag:
Marianne Voldstedlund
Nicolaj Kirkby
Steen Ethelberg
Mette Høgh
Gorm Lisby
2006
5. december MRSA-møde Program
Referat Foredrag:
MRSA vejledning Tove Rønne
Robert Skov
Henrik Westh 1
S. Bødker & C. Reese
Cathrin Reese
Lisbeth Bergen
Mette D.Bartels
Flemming Skovgaard
Rie Mikkelsen
Dorte Buhl
Henrik Westh 2
Anne Marie Plesner
23. november Efteruddannelsesdag Program
30. – 31. maj Dansk-fransk møde Program
20. februar DSKM & DSFH Program
2005
24. – 25. maj Dansk-fransk møde Program