Opdateringer på hjemmesiden

Arbejdsgrupper

Tilføjet referat fra møde i PARASIT arbejdsgruppen 23. januar 2023

Tilføjet dagsorden for møde i urinvejsinfektion arbejdsgruppen 28. februar 2023

Uddannelse

Tilføjet Afrapportering – Laboratoriemedicinske specialer under Revision af den lægelige videreuddannelse

Tilføjet referat fra årlige fællesmøde om uddannelsen i Klinisk Mikrobiologi 2022 under Uddannelse/Referater

Uddannelse/Nyttige dokumenter er opdateret med

  • Velkomstmail til nyansatte hoveduddannelseslæger
  • Vejledning om specialespecifikke kurser i den lægelige videreuddannelse
  • Vejledning om kompetencevurdering i den lægelige videreuddannelse

Uddannelse/Specialespecifikke kurser har fået opdateret Kursusbeskrivelse for kursus i kvalitetssikring, IT og lovgivning

Selskabet

Program for DSKM årsmøde 2023

Tilføjet referat fra Bestyrelsesmøde 15. august 2022

Guidelines

Guidelines & anbefalinger er opdateret med Validering og verifikation af amplifikationsbaserede analyser i klinisk mikrobiologi

Guidelines & anbefalinger har fået opdateret Antibiotikabehandling af infektion med carbapenemase-producerende organismer (CPO)

Diverse

Rettet adresseinformation for Mikrobiologi, Sygehus Sønderjylland under Klinisk mikrobiologiske afdelinger i Danmark

Opdateret kommende begivenheder.

Årsmøde 2023 – åbent for tilmelding

Vi har hermed fornøjelsen af at åbne for tilmelding til DSKMs årsmøde 2023, der foregår på Hotel Nyborg Strand 17.-18. marts 2023.
Ansatte i Lægemiddel- og medicoteknikvirksomheder bedes undlade at tilmelde sig via nemtilmeld.dk, men i stedet tilmelde sig særskilt via meetings@dskm.dk.

Tilmelding foretages via dskm.nemtilmeld.dk
Tilmeldingsfrist: 10. januar 2023 kl 23.00.

Tilmelding er bindende. Vi beder i øvrigt om at man grundigt læser informationen inden tilmelding på dskm.nemtilmeld.dk.

I år ønsker vi igen at afholde en postersession, hvor det vil være muligt at præsentere forskningsprojekter samt -resultater med det formål at udbrede kendskabet til hinandens forskningsinteresser samt at facilitere etablering af forskningssamarbejde på tværs af afdelinger. Fremsendelse af abstract er ikke nødvendigt. Posters der tidligere er præsenteret i andre sammenhænge, er også velkomne. Kontakt os evt på meetings@dskm.dk. – vi svarer gerne på spørgsmål. Ønsker man at deltage med en poster, angives dette under tilmeldingen.

Hvis man har forsvaret en akademisk afhandling i 2022, ser vi gerne, at man præsenterer det til mødet om lørdagen. Dette kan angives ved tilmelding.

Foreløbigt program.

Vel mødt.

Venlig hilsen
Arrangørgruppen af DKSMs årsmøde