Ny frist for ansøgning om KMO midler

DSKM har modtaget en donation fra Kliniske Mikrobiologers Organisation (KMO) på 76.212,97 kr efter KMO nedlagde foreningen på en ekstraordinær generalforsamling 1. november 2023. Overdragelsen af KMOs formue kommer med to betingelser i forhold til anvendelse:

  1. Formuen anvendes til betaling af UEMS-SMM kontingent i en 10 års periode sv.t. ca. 16.400 kr.
  2. Formuen, eller dele heraf, kan søges som tilskud til afholdelse af ét eller flere faglige møder med et humant klinisk mikrobiologisk indhold, som er åbent for deltagelse for DSKMs medlemmer. DSKMs bestyrelse får råderet over midlerne og kan beslutte om det skal uddeles i én eller flere portioner indtil midlerne er opbrugt.

I bestyrelsen har vi besluttet, at der vil være fire årlige ansøgningsrunder, hvor man kan søge maksimalt 5000 kr. pr runde til afholdelse af faglige arrangementer, der er åbne for alle selskabets medlemmer. Midlerne er ikke tiltænkt vanlige møder i DSKMs arbejdsgrupper, men kan søges til særskilte videnskabelige/faglige arrangementer. Ansøgningsrunderne afholdes ind til alle midlerne er opbrugt. Deadlines for ansøgninger bliver offentliggjort på selskabets hjemmeside samt nyhedsbrev. For at komme i betragtning skal man fremsende en kort beskrivelse af arrangementet og dets indhold samt et budget for udgifter. Bestyrelsen har beslutningsret i forhold til tildeling af midler.

DSKMs bestyrelse takker KMO for deres arbejde for klinisk mikrobiologi og deres formueoverdragelse til selskabet.

Ny deadline for ansøgning er 11. juni 2024. Ansøgning sendes til kasserer@dskm.dk

Kommentarer er lukket.