Forsidewidget – Kommende begivenheder

27. maj 2019 kl 13. ph.d.-forsvar ved Raphael Sieber. The Evolutionary dynamics and human epidemiology of Livestock associated MRSA. Statens Serum Institut. Invitation.

3. juni 2019 kl 14. Reception i anledning af DSKMs 50 års jubilæum og udgivelsen af DSKM 50 års Jubilæumsbog. Odense. Program. Tilmelding senest mandag den 27. maj 2019 kl. 12:00.

11. juni 2019 kl 13:15. ph.d.-forsvar ved Lukas Frans Ocias. Tick-transmitted rickettsioses in the Nordic countries – a cause for concern?. Statens Serum Insititut. Invitation.

14. juni 2019 kl 13. Afskedssymposium for Professor, Overlæge Hans Jørn Kolmos, ”Et liv i frontzonen”. Odense. Invitation.

20. juni 2019 kl 14. ph.d.-forsvar ved Nanna Skaarup Andersen. Tick-borne Infections in Denmark – with Special Emphasis on Tick-borne Encephalitis. Odense universitetshospital. Invitation.

3. september 2019. Møde i DANRES. Aalborg.

12.-15. september 2019. NSCMID inviterer til den årlige kongres i Trondheim, Norge. Se mere på: NSCMID2019.com

28.-30. oktober 2019. Specialespecifikt kursus i infektionshygiejne. Odense Universitetshospital.