DSKM-Rapporter

Diagnostik af bakterielle mave-tarminfektioner 2016

Behandlingsvejledning for systemisk antimykotisk behandling 2016

Baggrundsnotat for systemisk antimykotisk behandling af immunsupprimerede hæmatologiske patienter inkl. børn 2016

Baggrundsnotat for systemisk antimykotisk behandling af kritisk syge, herunder patienter indlagt på intensive afdelinger inkl. børn 2016

Baggrundsnotat for systemisk antimykotisk behandling af organtransplanterede patienter, inkl. børn 2016

National Tuberkuloseprogram 2010

Rapport om Lyme borreliose og serologi

Borrelia klaringsrapporten, 2. udgave 2014

“Strukturrapporten” Perspektivplan for klinisk mikrobiologi i lyset af den kommende regionalisering i Danmark fra 2007.

MRSA rapport 2004

Referenceprogram for identifikation af klinisk vigtige bakterier, herunder nomenklatur. Oversigt over enkeltdokumenter

Se også Tage Justesens manual om identifikation af anaerobe bakterier

MDS-rapporten indeholder oplysninger om kodning af mikrobiologiske undersøgelser i forbindelse med elektronisk rekvisition og svar.

Revideret udkast til Klaringsrapport (september 2004) fra Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologis Referencegruppe vedr. Antibiotika Resistensbestemmelse er i høring, se også brev herom.