Denne side er arkiveret. Den aktuelle side findes på dskm.dk

Referenceprogram for identifikation af klinisk vigtige bakterier

Referenceprogram for identifikation af klinisk vigtige bakterier, herunder nomenklatur

... består af en række oversigter over karakteristika og reaktioner (“minikriterieskemaer”) for vigtige bakteriearter/bakteriegrupper, eller disse er inkluderet i tabeller udfærdiget specielt til dansk brug. Formatet er tilrettelagt således, at udskrifterne kan plastlamineres og ligge fremme i laboratoriet. Alle dokumenter kan downloades som pdf-filer. Udarbejdet i 1998/99 af referencegruppen: Brita Bruun (formand), Jens Jørgen Christensen, Wilhelm Frederiksen, Ole Heltberg, Tage Justesen og Lena Poulsen. JKM/juli 2004

Forord (side 1 og side 2)

2.1.3. Moraxella catarrhalis

4.4.1. Erysipleothrix rhusiopathiae

Indholdsfortegnelse

3.1.1. Staphylococcus aureus

Tabel 1 (Enterobacteriaceae - kort række)

1.2. Enterobacteriaceae

3.1.2. KNS (non-aureus stafylokokker)

Tabel 1A (Gram-negative stave)

1.2.1. E. coli

3.1.3. Staphylococcus epidermidis

Tabel 2 (Enterobacteriaceae)

1.2.2. Klebsiella pneumoniae

3.2.1. Streptococcus penumoniae

Tabel 3 (Aeromonas, Plesiomonas & Vibrio)

1.2.3. Klebsiella oxytoca

3.2.2. Beta-hæmolytiske streptokokker

Tabel 4 (Pasteurella & Actinobacillus)

1.2.4. Proteus mirabilis

3.2.3. Alfa-hæmolytiske streptokokker

Tabel 5 (Cardiobacterium og andre)

1.2.5. Proteus vulgaris

3.3. Enterococcus species

Tabel 6 (Haemophilus & Aggregatibacter)

1.3. Vibrio

3.3.1. Enterococcus faecalis

Tabel 7 (bev, oxidase+, aer G- stave)

1.4. Pseudomonadaceae

3.4.1. Aerococcus urinae

Tabel 8 (Pseudomonas - kort række)

1.5. Acinetobacter

4.1.1. Listeria monocytogenes

Tabel 9 (Pseudomonader)

1.6. Moraxella

4.2.1. Corynebacterium diphtheriae

Tabel 10 (ubev, glukose-, aer G- stave)

2.1. Neisseria oversigt

4.2.2. Corynebacterium jeikeium

Tabel 11 (ubev, glukose+, aer G- stave)

2.1.1. Neisseria meningitidis

4.3.1. Arcanobacterium haemolyticum

Tabel 13 (enterokokker)

2.1.2. Neisseria gonorrhoeae

4.3.2. Arcanobacterium pyogenes

Zip-fil (alle dokumenter, ca. 4 Mbyte)

Publikationer

© Dansk selskab for klinisk Mikrobiologi repræsenteret ved bestyrelsen. Kontakt Selskabet på emailadressen: dskm@dskm.dk Webdesign: Gita Schumacher 2014