Denne side er arkiveret. Den aktuelle side findes på dskm.dk

MolNet

 

MolNet Molekylærbiologisk Netværk ...er en arbejdsgruppe under DSKM.

 

Netværkets formål er via vidensudveksling at bidrage til, at viden opnået i en klinisk mikrobiologisk afdeling spredes til andre afdelinger - og på den måde skabe grundlag for optimal molekylærbiologisk diagnostik.

 

Målet er således:

  • at skabe synergi ved at dele data, viden, erfaring og metoder
  • at inspirere og diskutere egne og andres problemstillinger og resultater
  • at netværkets medlemmer finder sammen om konkrete projekter på tværs af de klinisk mikrobiologiske afdelinger
  • at udgøre et forum for faglig sparring for AC'er, der er involveret i den molekylærbiologiske diagnostik ved de klinisk mikrobiologiske afdelinger.

 

Såfremt netværksgruppen udarbejder anbefalinger og retningslinjer skal disse godkendes af DSKMs bestyrelse.

Netværksgruppen og møderne er åbne for alle medlemmer af DSKM og for andet personale med relation til klinisk mikrobiologisk diagnostik.

Formand: Marianne Nielsine Skov, KMA, Odense Universitetshospital.

Kommissorium

By Spiffistan (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons

 

Møder

 

2014

28. maj. Ålborg. Tema: "Next Generations Sequencing".

 

Henvendelse til Molekylærbiologerne Lone Heimann Larsen eller Irene Harder Tarpgaard.

 

2013

8. marts. Molekylærbiologisk formøde til DSKM's årsmøde

Program og referat

 

 

© Dansk selskab for klinisk Mikrobiologi repræsenteret ved bestyrelsen. Kontakt Selskabet på emailadressen: dskm@dskm.dk Webdesign: Gita Schumacher 2014