Denne side er arkiveret. Den aktuelle side findes på dskm.dk

TARMBAKT

 

TARMBAKT

 

 

- arbejdsgruppen under Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi (DSKM) arbejder for at samle og diskutere viden, problemer og erfaringer omkring forebyggelse, diagnostik og behandling af bakterielle mave-tarminfektioner.

 

Målet er:

 

  • at gruppens medlemmer finder sammen om konkrete forskningsprojekter på tværs af regioner

 

  • at skabe synergi ved at dele data, viden, erfaring og metoder

 

  • at inspirere ved diskussion af egne og andres resultater

 

  • at afholde videnskabelige møder

 

 

 

 

Udbyttet vil være nationale og internationale videnskabelige artikler og retningslinjer vedrørende mave-tarminfektioner.

 

Endelige nationale retningslinjer skal godkendes af DSKM’s bestyrelse. Underudvalg kan nedsættes ad hoc.

 

Der afholdes minimum 1 årligt møde, der er åbne for alle med interesse i bakterielle mave-tarminfektioner.

 

Arbejdsgruppen er åben for alle. Arbejdsgruppens bestyrelse vælges af arbejdsgruppens medlemmer, dog skal formanden være medlem af DSKM.

 

Kommissorium for TARMBAKT printvenlig

 

Præsentationer fra DSKM årsmøde d. 2. juni 2016

 

Program

C. difficile, status på projekt - Søren Persson og Mie Frid

Jensen

VTEC HUSEC, WGS på VTEC og erfaringer fra 2015-16 - Flemming Scheutz

Yersinia biotype 1a og patogenese - Mia Torpdal og Karen Krogfelt

Akkreditering, hvordan kommer vi i gang? - Stella Hounsgaard

Shigella/EIEC, meldesystemer og MiBa - Luise Müller

Diarréfrekaldende E. coli, external quality assesment - Flemming Scheutz

Salmonella molekylær serotypning og WGS - Mia Torpdal

VTEC subtypning via PCR - Marianne Lund

 

Bestyrelsen for TARMBAKT

 

Jørgen Engberg, formand, Slagelse Sygehus

Hanne Marie Holt, Odense Universitetshospital

Lars Lemming, Aarhus Universitetshospital

Anne Lester, Hvidovre Hospital

Hans Linde Nielsen, Aalborg Universitetshospital

Bente Olesen, Hillerød Hospital

Flemming Scheutz, Statens Serum Institut

TARMBAKT

© Dansk selskab for klinisk Mikrobiologi repræsenteret ved bestyrelsen. Kontakt Selskabet på emailadressen: dskm@dskm.dk Webdesign: Gita Schumacher 2014