Denne side er arkiveret. Den aktuelle side findes på dskm.dk

Danres M

Danres M for metode

Kommisorium printvenlig

Formand: Mikala Wang (mikwan@rm.dk)

Metodedokumenter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danres M er et stående udvalg under DANRES, der er en arbejdsgruppe under DSKM.

 

Gruppens formål er at fungere som ekspertgruppe for DANRES (DSKM) i spørgsmål vedrørende resistensbestemmelse af bakterier. Gruppen fungerer som DSKMs officielle rådgivningsorgan vedr. metoder til påvisning af resistensmekanismer eller resistente bakterier.

 

Gruppens formål er også at løse problemstillinger fremført af DANRES, samt på egen hånd at tage emner op, der vedrører resistensbestemmelse i Danmark. Gruppens løsningsforslag til konkrete emner fremlægges på DANRES' møder. Anbefalinger sendes af DANREs til godkendelse af DSKMs bestyrelse, DSKMs bestyrelse kan vælge at sende disse i høring blandt DSKMs medlemmer.

 

Gruppens formand udpeges af DSKMs bestyrelse for en 2-årig periode, og repræsenterer DANRES og dermed DSKM i internationale sammenhænge som fx EUCAST, RAF-M og ISO. DSKM’s bestyrelse kan dog fordele repræsentationen på flere personer..

 

Gruppens medlemmer udpeges af de Klinisk Mikrobiologiske afdelinger i de enkelte regioner således, at der altid er mindst ét medlem fra hver region.

 

DANRES M gruppen kan foreslå og etablere undergrupper til at arbejde med specielle emner omkring resistens som fx ESBL, MRSA el. lign. Medlemmer af disse undergrupper behøver ikke være direkte tilknyttet DANRES, men kan være medlemmer af DSKM eller YM, eller være eksperter med andet tilhørsforhold.

© Dansk selskab for klinisk Mikrobiologi repræsenteret ved bestyrelsen. Kontakt Selskabet på emailadressen: dskm@dskm.dk Webdesign: Gita Schumacher 2014