Denne side er arkiveret. Den aktuelle side findes på dskm.dk

MaldiTof

 

MALDITOF...er en arbejdsgruppe under Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi (DSKM) til etablering af et samarbejde omkring anvendelse og udvikling af MaldiTof som værktøj til identifikation/typning/resistensbestemmelse af bakterier og svampe.

Formålet med arbejdsgruppen er derudover at øge samarbejdet på tværs af afdelinger samt at etablere fælles databaser.

Alle medlemmer af DSKM, som ønsker at medvirke, kan deltage i denne arbejdsgruppe.

Dagsorden udsendes af DSKMs sekretær og referat for hvert møde vil være tilgængelig på DSKMs hjemmeside.

Underudvalg kan nedsættes ad hoc.

 

Kommissorium

Liste over KMA repræsentanter i DAN MaldiTof gruppen (2014)

Møder

 

 

2017

 

Januar

Mødedato ikke endeligt fastsat

2016

 

23. juni Møde i Odense

Referat

20.-21. januar Møde i Lund

Referat

2015

 

15. juni Møde i Slagelse

Referat

11. marts Møde i Slagelse

Oplæg af Tøger Gorm Jensen

2014

 

23. september Maldi Tof undergruppemøde om Validering og Verifikation. Tilmelding 16,09.2014

Indkaldelse

Amerikansk artikel om emnet

Referat

24. april i foredragssalen Statens Seruminstitut. kl. 13 - 16

 

Program og referat

2013

 

17. januar. videnskabeligt møde om MaldiTof massespektrometri Centralsygehuset i Slagelse, Foredragssalen, kl. 13 –16

Program og referat

 

 

 

 

Arbejdsgrupper - MaldiTof

© Dansk selskab for klinisk Mikrobiologi repræsenteret ved bestyrelsen. Kontakt Selskabet på emailadressen: dskm@dskm.dk Webdesign: Gita Schumacher 2014