Denne side er arkiveret. Den aktuelle side findes på dskm.dk

MikroTerm

 

MikroTerm er en arbejdsgruppe under DSKM, som i samarbejde med Sundhedsstyrelsen (SST)

vil bruge anledningen til at udforme en fælles national terminologi for kliniske relevante mikroorganismer og grupper af mikroorganismer.

 

Der vil blive taget udgangspunkt i SNOMED CT´s begrebsapparat. I SNOMED CT er hvert begreb defineret og placeret i en hierarkisk orden. Hvert begreb er tildelt en foretrukken term, men et begreb kan tilknyttes flere synonymer.

 

Ved at bruge SNOMED CT´s terminologi i MiBa, vil termer i MiBa være entydigt defineret nationalt og internationalt.

MikroTerm gruppens opgaver:

 

  • Udarbejde en terminologi til MiBa, hvor begreberne kan mappes 1:1 med samme begreb i SNOMED CT og bestemme foretrukken term i Danmark.

 

  • Validere den danske oversættelse af SNOMED CT indenfor området: mikroorganisme.

  • Når terminologien er udarbejdet, vil gruppen stå for vedligeholdelse og opdateringer.

Terminologien (tabel med termer og tilhørende koder) vil blive placeret på SST´s hjemmeside, hvor

den vil blive opdateret én gang årligt. Tabellen vil desuden kunne findes på DSKM´s og MiBa´s

hjemmesider.

 

Kommissorium

© Dansk selskab for klinisk Mikrobiologi repræsenteret ved bestyrelsen. Kontakt Selskabet på emailadressen: dskm@dskm.dk Webdesign: Gita Schumacher 2014