Guidelines & anbefalinger

I alfabetisk rækkefølge.

Antibiotika National handlingsplan for Antibiotika til mennesker, SUM 2017

Antibiotika vejledning på hospital

Antibiotika vejledning primærsektor

  • Region Hovedstaden: 2018
  • Region Midt: 2018
  • Region Sjælland: 2017

Antibiotika Vejledning om ordination af antibiotika, SST 2012

Borrelia Borrelia klaringsrapporten, DSKM, DSI og Dansk neurologisk selskab, 2. udgave 2014

CPE Antibiotikabehandling af infektion med carbapenemase-producerende Enterobacteriaceae (CPE), DSKM 2018

CPO Undersøgelse for CPO bærertilstand – en metodevejledning. DSKM 2016

CPO Bekendtgørelse om anmeldelse, 2018

CPO Vejledning om forebyggelse af spredning af CPO, SST 2018

Ebolavirus Retningslinjer for håndtering af ebolavirus sygdom, SST 2018

Encephalitis Infektiøs encephalitis, DSI 2018

Endocarditis Infektiøs endocarditisappendix 7-1, appendix 7-2, Dansk cardiologisk selskabs arbejdsgruppe for ekkokardiografi 2017

Influenza Retningslinier om håndtering af influenza version 7, 2018

Malaria Malaria diagnostik og behandling, DSI 2019

Mave-tarminfektioner Diagnostik af bakterielle mave-tarminfektioner, DSKM 2016

Meningitis Akut bakteriel meningitisViral meningitis, DSI 2018

Middle East Respiratory Syndrome (MERS) Retningslinjer for håndtering af MERS, SST 2016

MRSA Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA, SST 2016

NIR Nationale infektionshygiejniske retningslinjer, SSI 2018

Otitis media  National klinisk retningslinje for behandling med trommehindedræn – diagnostik af mellemørebetændelse og indikationer for trommehindedræn mv. bl. børn i aldersgruppen 0-5 år, SST, 2015

POC Anbefalinger vedrørende implementering og anvendelse af Point-of-Care teknologi til diagnostik af infektionssygdomme, DSKMs POC udvalg  2017

Seksuelt overførbare infektioner Anbefalinger om forebyggelse diagnose og behandling af seksuelt overførbare infektioner, SST 2015

Smitsomme sydomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v, SST 2013

Spondylodiscitis Guidelines for diagnostik og behandling af spondylodiscitis, 2018

Svampe Behandlingsvejledning for systemisk antimykotisk behandling, Medicinrådet 2019

Svampe Baggrundsnotat for systemisk antimykotisk behandling af kritisk syge, herunder patienter indlagt på intensive afdelinger inkl. børn, RADS 2016

Svampe Baggrundsnotat for systemisk antimykotisk behandling af immunsupprimerede hæmatologiske patienter inkl. børn, RADS 2016

Svampe Baggrundsnotat for systemisk antimykotisk behandling af organtransplanterede patienter, inkl. børn, RADS 2016

Tuberkulose Principper for diagnostik og behandling af tuberkulose, DSI 2015

Tuberkulose Tuberkulosebekæmpelse i Danmark – et nationalt tuberkuloseprogram, 2018

VRE Vancomycin Resistente Enterokokker (VRE) screeningsprotokol, DSKM arbejdsgruppe DANRES-M 2019

Zikavirus Retningslinjer til sundhedsprofessionelle vedr håndtering af infektion med Zikavirus, SST 2016

Ved behov for opdatering, kontakt dskm@dskm.dk.