Kliniske Mikrobiologers Organisation (KMO)

Organisationens formål er at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser samt bidrage til fremme af forskning, uddannelse og efteruddannelse i samarbejde med Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi (DSKM).

Organisationen optager som medlemmer, enhver læge, der er medlem af Lægeforeningen, og som har opnået tilladelse til at betegne sig som speciallæge i klinisk mikrobiologi.

Organisationen indgår i Foreningen af Speciallæger (FAS).

KMO og DSKM er begge repræsenteret i European Union of Medical Specialties – Section Medical Microbiology (UEMS-SMM).

Vedtægter

Bestyrelsen (Inkl. kontaktoplysninger)

Dokumenter:

Link:

Tidligere års referater, øvrige dokumenter og budget arkiveres af KMO og kan fremsendes efter henvendelse.