DSKMs årsmøde 2020 og generalforsamlingen på Nyborg Strand Hotel aflyses

Kære medlemmer og firmaer

Det er med meget stor beklagelse at DSKM-bestyrelsen har truffet beslutning om at aflyse årsmødet på Nyborg Strand Hotel den 13.-14. marts 2020.

Aflysningen skyldes at flere regioner grundet SARS-CoV-2 situationen har indført en non-møde politik i ind-og udland for sundhedspersonale.

Ligeledes aflyses DSKMs generalforsamling. Bestyrelsen vil vende tilbage med hensyn til hvordan udeståender, indkaldelse til ny generalforsamling og lignende håndteres.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

DSKM årsmøde 2020

Invitation til

DSKMs årsmøde d. 13-14. marts 2020

Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter

Vi har hermed fornøjelsen af at invitere til DSKMs årsmøde 2020, hvor KMA Hvidovre afholder det videnskabelige program. Foreløbigt program.

Hvis man har forsvaret en akademisk afhandling i 2019, ser vi gerne, at man præsenterer det til mødet om lørdagen.

 

Tilmelding til årsmødet er åben via http://dskm.nemtilmeld.dk. Sidste tilmeldingsfrist er d. 1. marts 2020.

 

Vel mødt.

Nyt vedrørende medlemmer

Professor og centerleder Helle Krogh Johansen KMA Rigshospitalet modtager til det internationale forskningscenter, Center for Persistent Bacterial Infections en bevilling fra Novo Nordisk Fonden på 60 millioner kroner, som skal øge vores viden om persisterende bakterieinfektioner med henblik på at forbedre behandlingen af disse.

Med udgangspunkt i allerede eksisterende samarbejder vedrørende persisterende infektioner hos patienter med cystisk fibrose, KOL, kroniske sår og mavesår vil centret udvikle infektionsmodeller baseret på miniature organer fra lunger, hud og mave. I disse kan samspillet mellem inficerende bakterier og cellerne i de relevante væv og organer under påvirkning af antibiotika og immunceller beskrives.

Stort tillykke med bevillingen.