National Klinisk guideline for Clostridioides difficile infektion og fækal mikrobiota transplantation (FMT)

Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi, Dansk Selskab for Klinisk Immunologi, Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi og Dansk Selskab for Infektionsmedicin har i fællesskab udarbejdet ny national klinisk guideline for Clostridioides difficile infektion og fækal mikrobiota transplantation (FMT). Guideline.

Metronidazol nedprioriteres og FMT skal overvejes/anvendes i flere situationer.

Aflysning af DSKMs årsmøde 2021

Grundet COVID-19 pandemien har DSKMs bestyrelse besluttet at aflyse DSKMs årsmøde d. 19.-20. marts 2021.

Det er med stor beklagelse, at vi endnu engang må aflyse vores årsmøde, som vi ved er vigtigt for selskabet – såvel fagligt som socialt. Vi finder det dog svært at se, hvordan et sådant møde vil kunne gennemføres med forventede restriktioner og mener, at aflysningen af mødet er det rigtige og ansvarlige at gøre. Desuden er vi et lille selskab og risikoen for smittespredning vil være katastrofalt for landets afdelinger.

I stedet arbejdes på at afholde en webbaseret eftermiddagskonference d. 19. marts 2021, hvor også den udskudte generalforsamling vil blive afholdt. Yderligere information følger.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

DSKMs årsmøde 2020 og generalforsamlingen på Nyborg Strand Hotel aflyses

Kære medlemmer og firmaer

Det er med meget stor beklagelse at DSKM-bestyrelsen har truffet beslutning om at aflyse årsmødet på Nyborg Strand Hotel den 13.-14. marts 2020.

Aflysningen skyldes at flere regioner grundet SARS-CoV-2 situationen har indført en non-møde politik i ind-og udland for sundhedspersonale.

Ligeledes aflyses DSKMs generalforsamling. Bestyrelsen vil vende tilbage med hensyn til hvordan udeståender, indkaldelse til ny generalforsamling og lignende håndteres.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

DSKM årsmøde 2020

Invitation til

DSKMs årsmøde d. 13-14. marts 2020

Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter

Vi har hermed fornøjelsen af at invitere til DSKMs årsmøde 2020, hvor KMA Hvidovre afholder det videnskabelige program. Foreløbigt program.

Hvis man har forsvaret en akademisk afhandling i 2019, ser vi gerne, at man præsenterer det til mødet om lørdagen.

 

Tilmelding til årsmødet er åben via http://dskm.nemtilmeld.dk. Sidste tilmeldingsfrist er d. 1. marts 2020.

 

Vel mødt.