Opdateringer på hjemmesiden

Arbejdsgrupper

Tilføjet referat fra møde i PARASIT arbejdsgruppen 23. januar 2023

Tilføjet dagsorden for møde i urinvejsinfektion arbejdsgruppen 28. februar 2023

Uddannelse

Tilføjet Afrapportering – Laboratoriemedicinske specialer under Revision af den lægelige videreuddannelse

Tilføjet referat fra årlige fællesmøde om uddannelsen i Klinisk Mikrobiologi 2022 under Uddannelse/Referater

Uddannelse/Nyttige dokumenter er opdateret med

  • Velkomstmail til nyansatte hoveduddannelseslæger
  • Vejledning om specialespecifikke kurser i den lægelige videreuddannelse
  • Vejledning om kompetencevurdering i den lægelige videreuddannelse

Uddannelse/Specialespecifikke kurser har fået opdateret Kursusbeskrivelse for kursus i kvalitetssikring, IT og lovgivning

Selskabet

Program for DSKM årsmøde 2023

Tilføjet referat fra Bestyrelsesmøde 15. august 2022

Guidelines

Guidelines & anbefalinger er opdateret med Validering og verifikation af amplifikationsbaserede analyser i klinisk mikrobiologi

Guidelines & anbefalinger har fået opdateret Antibiotikabehandling af infektion med carbapenemase-producerende organismer (CPO)

Diverse

Rettet adresseinformation for Mikrobiologi, Sygehus Sønderjylland under Klinisk mikrobiologiske afdelinger i Danmark

Opdateret kommende begivenheder.

Kommentarer er lukket.