DSKMs årsmøde 2020 og generalforsamlingen på Nyborg Strand Hotel aflyses

Kære medlemmer og firmaer

Det er med meget stor beklagelse at DSKM-bestyrelsen har truffet beslutning om at aflyse årsmødet på Nyborg Strand Hotel den 13.-14. marts 2020.

Aflysningen skyldes at flere regioner grundet SARS-CoV-2 situationen har indført en non-møde politik i ind-og udland for sundhedspersonale.

Ligeledes aflyses DSKMs generalforsamling. Bestyrelsen vil vende tilbage med hensyn til hvordan udeståender, indkaldelse til ny generalforsamling og lignende håndteres.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Kommentarer er lukket.