Nyttige dokumenter

Målbeskrivelse for uddannelse i klinisk mikrobiologi 2017.

Målbeskrivelse for uddannelse i klinisk mikrobiologi 2014.

Logbog for hoveduddannelsen i klinisk mikrobiologi samt bilag 1 og 2. (Anvendes af læger med uddannelsesstart før juli 2014. Ved start efter juli 2014 anvendes logbogen indeholdt i den nye målbeskrivelse.)

Sundhedsstyrelsens side om uddannelse af speciallæger.

Ansættelsesprocedure til hoveduddannelsesforløb

Faglig profil

Fagligt vurderingsskema for introduktionsforløb (skal vedlægges i forbindelse med ansøgning om hoveduddannelse, når introduktionsstilling endnu ikke er afsluttet)

Ansøgning til speciallægeanerkendelse

Attestation for tidsmæssigt gennemført uddannelseselement

Kommissorium for DSKMs landsdækkende årlige møde om uddannelsen i klinisk mikrobiologi.