Guidelines & anbefalinger

I alfabetisk rækkefølge.

Antibiotika National handlingsplan for Antibiotika til mennesker, SUM 2017

Antibiotika vejledning på hospital

Antibiotika vejledning primærsektor

  • Region Hovedstaden: 2018
  • Region Midt: 2018
  • Region Sjælland: 2020

Antibiotika Vejledning om ordination af antibiotika, SST 2012

Borrelia Borrelia klaringsrapporten, DSKM, DSI og Dansk neurologisk selskab, 2. udgave 2014

CDI National klinisk guideline for Clostridioides (tidl. Clostridium) difficile infektion og fækal mikrobiotia transplantantion. Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi (DSGH), Dansk Selskab for Klinik immunologi (DSKI), DSKM, DSI 2020

COVID-19 Sundhedsstyrelsens side. SST 2020

CPO Antibiotikabehandling af infektion med carbapenemase-producerende organismer (CPO), DSKM 2023

CPO Undersøgelse for CPO bærertilstand – en metodevejledning. DSKM 2016

CPO Bekendtgørelse om anmeldelse, 2018

CPO Vejledning om forebyggelse af spredning af CPO, SST 2018

CPO Vejledning om forebyggelse af spredning af CPO – kort version SST 2018

Ebolavirus Retningslinjer for håndtering af ebolavirus sygdom, SST 2018

Encephalitis Infektiøs encephalitis, DSI 2018

Endocarditis Infektiøs endocarditis Dansk cardiologisk selskabs arbejdsgruppe for ekkokardiografi 2019

Fnat Håndtering af fnat på skoler og andre institutioner SST 2020.

FMT National klinisk guideline for Clostridioides (tidl. Clostridium) difficile infektion og fækal mikrobiotia transplantantion. Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi (DSGH), Dansk Selskab for Klinik immunologi (DSKI), DSKM, DSI 2020

Influenza Retningslinjer om håndtering af influenza version 8, 2022

Influenza Retningslinjer for diagnostik ved mistanke om fugleinfluenza (H5N1) hos mennesker SST 2004

Hepatitis A Vejledning i forebyggelse af hepatitis A SST 2014

HIV, Hepatitis B og C Vejledning i forebyggelse af HIV, hepatitis B og C SST 2013, Vejledning om general screening af gravide for infektion med hepatitis B virus, HIV og syfilis SST 2010

Lus  Vejledning om hovedlus SST 2012

Malaria Malaria diagnostik og behandling, DSI 2019

Mave-tarminfektioner Diagnostik af bakterielle mave-tarminfektioner, DSKM 2016

Meningitis Akut bakteriel meningitisViral meningitis, DSI 2018

Meningokoksygdom Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom SST 2017

Mæslinger Vejledning om mæslinger SST 2019

Middle East Respiratory Syndrome (MERS) Retningslinjer for håndtering af MERS, SST 2016

MRSA Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA, SST 2016

NIR Nationale infektionshygiejniske retningslinjer, SSI 2019

Otitis media  National klinisk retningslinje for behandling med trommehindedræn – diagnostik af mellemørebetændelse og indikationer for trommehindedræn mv. bl. børn i aldersgruppen 0-5 år, SST, 2015

Parvovirus B19 Information til læger om parvovirus B19 og graviditet SST 2011

Pest Retningslinjer for håndtering af pest SST 2017

POC Anbefalinger vedrørende implementering og anvendelse af Point-of-Care teknologi til diagnostik af infektionssygdomme, DSKMs POC udvalg  2017

Seksuelt overførbare infektioner Anbefalinger om forebyggelse diagnose og behandling af seksuelt overførbare infektioner, SST 2015

Syfilis Vejledning om general screening af gravide for infektion med hepatitis B virus, HIV og syfilis SST 2010

Smitsomme sydomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v, SST 2013

Spondylodiscitis Guidelines for diagnostik og behandling af spondylodiscitis, 2018

Svampe Behandlingsvejledning for systemisk antimykotisk behandling, Medicinrådet 2019

Svampe Baggrundsnotat for systemisk antimykotisk behandling af kritisk syge, herunder patienter indlagt på intensive afdelinger inkl. børn, RADS 2016

Svampe Baggrundsnotat for systemisk antimykotisk behandling af immunsupprimerede hæmatologiske patienter inkl. børn, RADS 2016

Svampe Baggrundsnotat for systemisk antimykotisk behandling af organtransplanterede patienter, inkl. børn, RADS 2016

Tuberkulose Principper for diagnostik og behandling af tuberkulose, DSI 2015

Tuberkulose Tuberkulosebekæmpelse i Danmark – et nationalt tuberkuloseprogram, 2018

Valideringshåndbog Validering og verifikation af amplifikationsbaserede analyser i klinisk mikrobiologi, DSKM arbejdsgruppe MolNet 2023

VRE Vancomycin Resistente Enterokokker (VRE) screeningsprotokol, DSKM arbejdsgruppe DANRES-M 2019

VTEC / STEC Retningslinjer for håndtering af HUS og VTEC SST 2015

Zikavirus Retningslinjer til sundhedsprofessionelle vedrørende håndtering af Zikavirusinfektion SST 2019

Ved behov for opdatering, kontakt dskm@dskm.dk.