Referenceprogram for identifikation af klinisk vigtige bakterier

Referenceprogram for identifikation af klinisk vigtige bakterier, herunder nomenklatur

... består af en række oversigter over karakteristika og reaktioner (“minikriterieskemaer”) for vigtige bakteriearter/bakteriegrupper, eller disse er inkluderet i tabeller udfærdiget specielt til dansk brug. Formatet er tilrettelagt således, at udskrifterne kan plastlamineres og ligge fremme i laboratoriet. Alle dokumenter kan downloades som pdf-filer. Udarbejdet i 1998/99 af referencegruppen: Brita Bruun (formand), Jens Jørgen Christensen, Wilhelm Frederiksen, Ole Heltberg, Tage Justesen og Lena Poulsen. JKM/juli 2004

Forord (side 1 og side 2)

2.1.3. Moraxella catarrhalis

4.4.1. Erysipleothrix rhusiopathiae

Indholdsfortegnelse

3.1.1. Staphylococcus aureus

Tabel 1 (Enterobacteriaceae - kort række)

1.2. Enterobacteriaceae

3.1.2. KNS (non-aureus stafylokokker)

Tabel 1A (Gram-negative stave)

1.2.1. E. coli

3.1.3. Staphylococcus epidermidis

Tabel 2 (Enterobacteriaceae)

1.2.2. Klebsiella pneumoniae

3.2.1. Streptococcus penumoniae

Tabel 3 (Aeromonas, Plesiomonas & Vibrio)

1.2.3. Klebsiella oxytoca

3.2.2. Beta-hæmolytiske streptokokker

Tabel 4 (Pasteurella & Actinobacillus)

1.2.4. Proteus mirabilis

3.2.3. Alfa-hæmolytiske streptokokker

Tabel 5 (Cardiobacterium og andre)

1.2.5. Proteus vulgaris

3.3. Enterococcus species

Tabel 6 (Haemophilus & Aggregatibacter)

1.3. Vibrio

3.3.1. Enterococcus faecalis

Tabel 7 (bev, oxidase+, aer G- stave)

1.4. Pseudomonadaceae

3.4.1. Aerococcus urinae

Tabel 8 (Pseudomonas - kort række)

1.5. Acinetobacter

4.1.1. Listeria monocytogenes

Tabel 9 (Pseudomonader)

1.6. Moraxella

4.2.1. Corynebacterium diphtheriae

Tabel 10 (ubev, glukose-, aer G- stave)

2.1. Neisseria oversigt

4.2.2. Corynebacterium jeikeium

Tabel 11 (ubev, glukose+, aer G- stave)

2.1.1. Neisseria meningitidis

4.3.1. Arcanobacterium haemolyticum

Tabel 13 (enterokokker)

2.1.2. Neisseria gonorrhoeae

4.3.2. Arcanobacterium pyogenes

Zip-fil (alle dokumenter, ca. 4 Mbyte)

Publikationer

© Dansk selskab for klinisk Mikrobiologi repræsenteret ved bestyrelsen. Kontakt Selskabet på emailadressen: dskm@dskm.dk Webdesign: Gita Schumacher 2014