Indmeldelse

Indmeldelsesblanket til Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi
Kontingentet er 300 kr. årligt
Er du ikke læge opgiv venligst privatadresse

Jeg er læge
Jeg er ikke læge
Jeg har speciallæge anerkendelse i klinisk mikrobiologi
Navn

Stilling

Arbejdsplads

Afdeling

Arbejds adresse

Privatadresse(se ovenfor)

Email

Telefon